Niedziela, 16 grudnia 2018    Albiny, Sebastiana, Zdzisławy  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
TROCHĘ HISTORII - History Lessons

Franciszek Niepokólczycki - podpułkownik saperów Wojska Polskiego Ewa Michałowska-Walkiewicz


10-13-2015
ostatnia aktualizacja 10-13-2015, 09:54

Franciszek Niepokólczycki, często używający pseudonimu Halny, urodził się dnia 27 października 1900 roku w Żytomierzu. Zmarł on zaś, dnia 11 czerwca 1979 roku, w Warszawie. Był on pułkownikiem Wojska Polskiego, a następnie czynnym oficerem Armii Krajowej. Był też członkiem podziemnego WiNu, w czasie komunizmu. Za działalność propolską, został odznaczony Orderem Orła Białego.Franciszek Niepokólczycki during the show trial of WiN commanders, 1947Franciszek Niepokólczycki during the show trial of WiN commanders, 1947

Pochodzenie
Franciszek był synem Antoniego i Pauliny z domu Sielskiej. Przyszedł on na świat w rodzinie robotniczej. Uczył się od  roku1911, w rodzinnym mieście w gimnazjum rosyjskim. Z biegiem lat, nauki pobierał w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej im. Tadeusza Czackiego. W 1919 roku, otrzymał on świadectwo dojrzałości jako ekstern w rosyjskim III Gimnazjum. Od listopada 1918 roku, był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, w Żytomierzu.

Wojna polsko-bolszewicka
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, mającej miejsce w 1920 roku, Niepokólczycki walczył w oddziałach partyzanckich jako zastępca dowódcy oddziału. W Wojsku Polskim, służył od  roku1922 w 10 Pułku Saperów w Przemyślu. Brał on też udział w wojnie obronnej, mającej miejsce we wrześniu 1939 roku jako dowódca 60 Batalionu Saperów w składzie Armii Modlin. Po zajęciu Polski, Franciszek Niepokólczycki działał w konspiracji. Już 27 września 1939 roku, przystąpił do Służby Zwycięstwu Polsce, a następnie do Związku Walki Zbrojnej.

Przede wszystkim zgładzić Hitlera
Dnia 5 października 1939 roku, Niepokólczycki był dowódcą niezrealizowanego zamachu na Adolfa Hitlera podczas „defilady zwycięstwa” w warszawskich Alejach Ujazdowskich. Detonatory były już przygotowane, jednak Niepokólczycki nie doczekał się rozkazu od Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego. Wówczas to, być może zakończona zostałaby II wojna światowa. W 1940 roku, Niepokólczycki został dowódcą Związku Odwetu ZWZ, zajmującego się sabotażem.

Praca w KEDYWIE
Współorganizował  on także z generałem Nilem, którego w Kedywie był zastępcą. Walczył w powstaniu warszawskim, jako szef Wydziału Saperów Oddziału III Komendy Głównej AK, w stopniu pułkownika. Po kapitulacji powstania trafił do niewoli i do stycznia 1945 roku, przebywał w Oflagu II C Woldenberg.

Powrót do ojczyzny
Po powrocie do Polski, zaangażował się w działalność konspiracyjną przeciwko władzom komunistycznym. Od maja do sierpnia 1945 roku, pełnił on funkcję zastępcy komendanta Obszaru „Południe” w Delegaturze Sił Zbrojnych pułkownika Antoniego Sanojcy. Już od listopada tego samego roku, Niepokólczycki kierował II Zarządem WiN, najpierw jako p.o. prezesa, a od stycznia 1946 roku jako prezes. Nawiązał kontakt z Rządem RP na uchodźstwie.

Aresztowanie
Został aresztowany w dniu 22 października roku 1946 w Zabrzu i poddany długiemu śledztwu. Proponowano mu współpracę z rządem komunistycznym, łącznie z awansem generalskim i odznaczenie orderem Virtuti Militari, czego jednak odmówił. Dnia 10 września 1947 roku, został w pokazowym procesie II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL na trzykrotną karę śmierci. Odmówił zwrócenia się o łaskę do Bolesława Bieruta, jednak karę zamieniono mu na dożywocie, a następnie na 12 lat pozbawienia wolności. Był więziony we Wronkach i Szczecinie. Został zwolniony dnia 22 grudnia 1956 roku, a następnie odmówił formalnych zabiegów o rehabilitację. Po uwolnieniu, pracował w Stowarzyszeniu Wynalazców Polskich, Spółdzielni Pracy „Technomontaż” i Spółdzielni Inwalidów i Emerytów Kolejowych w Warszawie. Do końca życia był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 
  
 

Pozostałe artykuły TROCHĘ HISTORII
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU