Czwartek, 20 września 2018    Eustachego, Faustyny, Renaty  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLONIA - Polonia News

Senat - Polonia. Nabór wniosków, o wsparcie finansowe, przez internet


10-11-2017
ostatnia aktualizacja 10-11-2017, 10:42

Informujemy, że 16 października rusza senacki nabór ofert na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią.Senat - Polonia. Nabór wniosków, o wsparcie finansowe, przez internet

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Nabór rusza 16 października 2017 r. Po raz pierwszy będzie wyłącznie elektroniczny. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert, dostępnego pod adresem:

https://generator.senat.gov.pl

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią.

Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19. Są to następujące kierunki: Edukacja, Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, Media polonijne, Infrastruktura polonijna oraz Pomoc charytatywna i socjalna.

Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego w przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie.

Do oferty należy dołączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych lub polskich  za granicą, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji.

Nieprzekraczalny termin składania ofert pływa:

  • 6 listopada br. dla ofert z kierunków Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna
  • 13 listopada br. dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych i polskich w krajach zamieszkania
  • 20 listopada br. dla ofert z kierunków Edukacja i Infrastruktura polonijna
  • 30 listopada br. dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Zadania mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert powinny być wysyłane na adres: dotacje@senat.gov.pl. Wyjaśnień udzielają też pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów: (22) 694 9036,  -9264, - 9135 , -9556.

 
  
 

Pozostałe wiadomości POLONIA - Polonia News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU