Poniedziałek, 01 września 2014

    Belindy, Bronisza, Idziego
OgłoszeniaPolish American PagesImprezyPoszukiwany, poszukiwanaKuponyPWPPHOTKA
 
 
 
SZKOŁY, PARAFIE, ORGANIZACJE W USA

Organizacje Polonijne w USAOrganizacje Polonijne w USA
Organizacje Polonijne w USA

03-16-2007
ostatnia aktualizacja 03-24-2014, 16:38

Poniżej przedstawiamy listę organizacji polonijnych opublikowaną w ostatniej POLISH AMERICAN PAGES. Zapraszamy wszystkie organizacje polonijne, które chciałyby znaleźć się w następnym wydaniu POLISH AMERICAN PAGES o kontakt z redakcją, tel: 718-279-4969.

W sprawie aktualizacji danych z poniższej listy lub dodanie nowych prosimy o tel: 718-279-4969.

A.K. Veterans Circle
Zarząd Samodzielnego Oddziału Koła Żołnierzy Armii Krajowej, Nowy Jork,
337 Carpenter Avenue, Sea Cliff, NY 11579
Koło Żołnierzy Armii Krajowej jest organizacją grupującą byłych żołnierzy Armii Krajowej. Koło prowadzi działalność charytatywną. Pomoc polega na wysyłkach paczek do kół akowskich na byłych wschodnich terenach Polski oraz przekazywaniu finansowej pomocy Przychodni Lekarskiej im. gen. L. Okulickiego w Warszawie.

American Friends of Cracow Leukemia & Bone Marrow Transplant Foundation
19 East 80th Street, Suite 1E, New York, NY 10021
tel: 212-737-2731
We are a non-profit corporation. We are committed to helping patients with leukemia by supporting the Hematology Department of Collegium Medicum at the Jagiellonian University in Cracow, Poland. The facility serves an area populated by eight million and provides total treatment for leukemia patients including bone marrow transplants.

Fundacja Kosciuszkowska, biuro w Waszyngtonie
2025 "O" Street, N.W., Washington, D.C. 20036
tel: 202-785-2320, fax: 202-785-2159
Marta Pasko - przedstawicel Fundacji w Washington, DC
info@thekf.org, www.thekf.org
Biuro Fundacji Kosciuszkowskiej w Waszyngtonie, dawna siedziba Amerykańskiego Centrum Kultury Polskiej, stanowi ośrodek Polonii w stolicy Stanów Zjednoczonych. Poprzez liczne programy kulturalne i edukacyjne biuro kontuynuuje długoletnią misję Fundacji promującą bliską współpracę miedzy Polską i USA. Zlokalizowany w centrum Waszyngtonu historyczny budynek Fundacji mieści galerię sztuki z bogatą kolekcją obrazów polskich artystów i niezwykle ciekawą wystawą polskiego plakatu. Jednocześnie siedziba Fundacji stanowi miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych: koncertów, prezentacji filmowych, spotkań z autorami, wystaw, konferencji i innych. Od wielu lat w budynku Fundacji odbywają się lekcje języka polskiego.

ARIA Chór Mieszany
Polski Dom Cracovia
196 Main Ave, Wallington, NJ 07057
tel: 201-935-2807
Chór założony został w 1964 roku. Wystąpił m.in. w obecności prezydenta USA Lyndona Johnsona podczas otwarcia klasztoru Amerykańskiej Częstochowy w Pensylwanii. Od założenia zespół bierze udział w życiu Polonii, uświetniając swoimi występami różne polonijne uroczystości, urządzając koncerty kolęd i pieśni wielkopostnych. Chór Aria należy do Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Ma klasyczny, ludowy i kościelny repertuar. Próby odbywają się w każdą środę o godz. 8:00 wieczorem.

Barbara Piasecka Johnson Foundation
4519 Province Line Road
Princeton, NJ 08540, USA
tel: 609-688-1030, fax: 609-688-1031
www.artforautism.com
Barbara Piasecka Johnson Foundation powstała w roku 1974 celem udzielania pomocy studentom i profesjonalistom z Polski. Obecna działalność koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży w Polsce dotkniętej autyzmem. Pani Barbara Piasecka Johnson otworzyła bliźniaczą Fundację w Polsce i przekazała na jej rzecz swoją kolekcję sztuki polskiej. Wszystkie środki uzyskane z jej sprzedaży przeznaczane są na realizację programu obejmującego szerzenie wiedzy na temat autyzmu oraz zakładanie ośrodków wczesnej interwencji u małych dzieci i domów grupowych dla młodzieży. Od kilku lat Fundacja współpracuje z Princeton Child Development Institute oraz z Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Fundacja finansuje szkolenia terapeutów na terenie Polski oraz w Princeton Child Development Institute, opłaca tłumaczenie publikacji i materiałów, zakupuje specjalistyczny sprzęt i wyposażenie dla tych placówek, a także zapewnia zainteresowanym specjalistom dostęp do najnowszej literatury fachowej oraz udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Obecnie Fundacja koordynuje wysiłki zmierzające ku utworzeniu w Polsce samodzielnego instytutu, który rozpocznie działalność ofertą programu wczesnej interwencji dla dzieci z autyzmem. Fundacja Barbara Piasecka Johnson Foundation jest fundacją prywatną i obywatele USA mogą odliczać dary przekazane na jej rzecz od podstawy opodatkowania dochodów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Dziecięca rewia Taneczna “Iskierki”
261 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11222
tel: 718-387-5252, fax: 718-387-4547, romz111@aol.com
Dziewczęta i chłopcy w wieku od lat 3-12 tańczą już prawie 10 lat w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie. Oferujemy ćwiczenia umuzykalniające, ćwiczenia kształtujące z elementami akrobatyki, ćwiczenia tematyczne oraz głosowe. “Mikołajki” i “Dzień Dziecka” to ulubione koncerty “Iskierek” organizowane rokrocznie w Polskim Domu Narodowym. Zespół posiada bogaty zasób kostiumów do tańca oraz różnorodny, żywiołowy repertuar do zaprezentowania się w różnych imprezach polonijnych i etnicznych.

Dziecięcy Klub Plastyczny
264-17A Langston Avenue
Glen Oaks, NY 11004
tel/fax: 718-470-6250
Klub rozpoczął artystyczną działalność w 1998 roku przy szkole polskiej na Maspeth, a obecnie działa również przy Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie. Założycielką i dyrektorem artystycznym klubu jest malarka Teresa Rysztof. Celem działalności klubu jest promocja i upowszechnianie dziecięcej sztuki w środowisku polonijnym. Klub skupia około 40 dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Emotionalism Art Group
26 Rocky Ridge Road, Easton, CT 06612
www.emotionalism.org
emotionalism@redkunegunda.com
Emocjonaliści to międzynarodowa grupa artystyczna, powstała w 1994 roku z inicjatywy rzeźbiarza Lubomira Tomaszewskiego.
Tworzą ją malarze, rzeźbiarze, graficy, fotografowie, twórcy tkaniny artystycznej, ale także tancerze i muzycy. Przy całej różnorodności wypowiedzi artystycznej, starają się oni tworzyć sztukę opartą na odwoływaniu się do emocji i uczuć zarówno samych twórców, jak i odbiorców. Jest to forma reakcji na tendencję we współczesnej sztuce do poszukiwania za wszelką cenę nowatorstwa i na imperatyw często nie wytrzymującego próby czasu artystycznego eksperymentowania. W licznych imprezach grupy biorą udział, oprócz Polaków z USA i z kraju, także Amerykanie oraz artyści z Litwy, Ukrainy, Francji i z Niemiec. Najaktywniejsi Emocjonaliści to: Lubomir Tomaszewski, Aleksandra K. Nowak, Krzysztof Medyna, Janusz Skowron, Maria Fuks, Grzegorz Jakubowski, Mieczysław Rudek, Ivan Bratko, Julia Ambrose oraz Józefa Tomaszewska. Na zdjęciu: Grupy Emocjonalistów i ich przyjaciół na spotkaniu w Easton, CT, w 2002 roku.

Forum Polonii
Polish American Leadership Council
145 Java Street, Brooklyn, NY 11222
tel: 718-389-3018
forum@forumpolonii.org
Forum Polonii-Polish American Leadership Council to federacja organizacji polonijnych, która działa w nowojorskiej metropolii od grudnia 2000 roku. Jej głównym celem jest walka o interesy Polonii na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W tym celu jej członkowie prowadzą działania lobbingowe w różnych sferach życia polityczno-społeczno-kulturalnego kraju. Jej motto to “Silniejsza Polonia ambasadorem silniejszej Polski”. Oznacza to, że w działaniu kładzie się nacisk na zbudowanie mocniejszej pozycji Polonii przede wszystkim w USA.

General Pulaski Memorial Committee
628 5th Avenue, Brooklyn, NY 11215
tel: 1-877-4PULASKI, 718-499-0026, fax: 718-369-7091
www.pulaskiparade.org
W każdą pierwszą niedzielę października, na Piątej Alei na Manhattanie, odbywa się Parada Pułaskiego - największa manifestacja Polonii i polskości w Stanach Zjednoczonych. Tradycja sięga 9 czerwca 1937 r. kiedy to w Polskim Domu Narodowym na Manhattanie zebrała się grupa 38 prawników związanych pochodzeniem lub więzami rodzinnymi z Polską. Wspólnie założyli General Pulaski Memorial Committee. Ułożono status organizacji i zwrócono się do władz miasta o wydanie zgody na zorganizowanie polskiej parady, która w pierwszą niedzielę października mogłaby przejść ulicami miasta. W ten sposób stworzyli oni Paradę Pułaskiego - największą manifestację polskości poza granicami Polski.

Instytut Józefa Pisudskiego
180 Second Ave, NY, NY 10003
tel: 212-505-9077, fax: 212-505-9052
www.pilsudski.org
info@pilsudski.org
Instytut ma swoj siedzib w Nowym Jorku, ma ponad pówieczn histori, jako ważna instytucja naukowa i archiwalna zajmująca się badaniami nad historią Polski i Europy Śodkowo-Wschodniej. Instytut jest skarbnicą dokumentów dotyczących XX-wiecznej historii Polski aż do okresu Solidarności. Zbiory Instytutu należą do najwększych poza Polską; ustępują tylko zbiorom Instytutu Hoovera w Kalifornii. Instytut posiada kolekcję ponad 200 polskich obrazów, które stanowią znaczący przyczynek dla zrozumienia i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Instytut jest niezależną, apolityczną instytucją naukową utrzymującą się dzięki hojności członków z donacji i zapisów testamentowych.

Instytut Kultury Polskiej
350 Fifth Ave, Suite 4621 NY, NY 10118
tel: 212-239-7300, fax: 212-239-7577, www.polishculture-nyc.org
Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku jest polską placówką dyplomatyczną. Jego misją jest promocja kultury polskiej w społeczeństwie amerykańskim. Cel swój osiąga poprzez inicjowanie i organizację wydarzeń artystycznych we współpracy z takimi instytucjami jak: MoMa, Lincoln Center, teatr La MaMa, Symphony Space i wiele innych na terenie USA.

Jutrzenka Chór Żeński #226
Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce ZP c/o B.R. Blyskal, Prezes
7 Norwood CT, Staten Island, NY 10304
tel: 718-720-6089
jutrzenkasingingsociety226psaa.org
EBBlyskal@aol.com
Zapraszamy do śpiewania. Chór Jutrzenka jest członkiem Związku śpiewaków w Ameryce. Próby odbywaja się w poniedziałki od 19:00-21:15 wieczorem pod plebanią Matki Boskiej Częstochowskiej / Św. Kazimierza. Chór koncertuje przy różnych okazjach. Obecnie przygotowuje się do 48 Międzynarodowego Zjazdu i Konkursu Z.Ś.P. w Ameryce, który odbędzie 24-27 maja, 2007 roku w Marriott Hotelu w Albany, NY.

Katolicki Klub Dyskusyjny im. Jana Pawła II
239 E 21st St., New York, NY 10010
tel: 212-289-4423, 212-475-1966
Katolicki Klub Dyskusyjny zaprasza na Msz św. po polsku w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 2. po południu w kościele Objawienia Pańskiego - Epiphany Church 22 Street i 2 Avenue na Manhattanie. Po Mszy Św. możliwość wysłuchania odczytu i wzięcia udziału w dyskusji przy kawie i ciastku. Spotkania odbywają się cały rok bez przerwy.

Klub Demokratyczny im. J. Smoleńskiego
The John Smolenski Memorial Democratic Club
145 Java St., Brooklyn, NY 11222
tel: 718-383-9687, SmolenskiClub@aol.com
Klub został założony przez Amerykanów polskiego pochodzenia zamieszkujących dzielnicę Greenpoint, w 1921 roku. Początkowo klub był znany jako Greenpoint Polish-American Citizen Club, Inc. John Smoleński powtarzał zawsze, że “W jedności siła” - silna Polonia to zjednoczona Polonia, która powinna mieć znaczącą rolę w życiu politycznym na skalę miejscową, jak też i na szerszą skalę - we władzach stanowych i federalnych. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia, siedzibę klubu odwiedziło wiele osobistości, od Roberta Kennedy’ego (1963 rok) do Fernando Ferrer (2001 rok) i wielu innych kandydatów do władz, szukających poparcia miejscowej Polonii. Jednym z celów Klubu jest przygotowanie polskiej społecznosci do czynnego udziału w tutejszym życiu politycznym, do udziału w wyborach, do spotkań z kandydatami do władz, do promowania Amerykanów polskiego pochodzenia na stanowiska w miejscowych władzach, którzy w przyszłości będą nas reprezentować i wspomagać.

************************************************************
W sprawie aktualizacji danych lub dodania nowej organizacji
prosimy o e-maila:
organizacje@poland.us
************************************************************

Kobo Music Studio
154 Engert Avenue, Brooklyn NY 11222
Dyrektorka: Bożena Konkiel, tel: 718-609-0088, 917-225-9320, Takamine1@aol.com
Bożena Konkiel przyjechała do USA w lecie 1992 roku i pół roku później założyla studio muzyczne, w którym uczy, głównie polskie dzieci, gry na pianinie i gitarze klasycznej. Z wykształcenia jest nauczycielem muzyki z dyplomem magistra nostryfikowanym w USA. Byli uczniowie Bożeny Konkiel zasilają szeregi uczelni muzycznych w Polsce a ostatnio i w Ameryce, trafili do Julliard Music School na Manhattanie oraz do La Guardia, Brooklyn Academy of Music. W pierwszym roku w Studio uczyło się kilkanastu uczniów. W chwili obecnej kilkudziesięciu i wciąż są chętni. Przekrój wieku od 5 lat do 69 lat. Uczniowie Bożeny Konkiel koncertują dwa razy w roku w sali Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie. Tradycją też stały się, wypełnione kolędami, koncerty bożonarodzeniowe, które odbywają się w Kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Kilkunastu uczniów brało udział w dziecięcych konkursach chopinowskich, zajmując wysokie miejsca i zdobywając wyróżnienia. Uczniowie z Kobo Music Studio zapraszani są na występy do polskich szkół dokształcających, uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez czasopisma polonijne i kluby. Grają na imprezach organizowanych przez Centrum Polsko-Słowiańskie.

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej
208 E. 30th Str, New York, NY 10018
tel: 212-535-2992, fax: 212-535-9543, jszulc@aol.com
“Głos Nauczyciela
”5631 W Waveland Avenue, Chicago, IL 60634
tel/fax: 773-545-6522
Przewodniczący Komisji Oświatowej KPA - Dr Edmund Osysko;
Dyrektor Wykonawczy - Mgr Jolanta Szulc; Redaktor Naczelny wydawnictwa „Głos Nauczyciela” - Helena Ziółkowska
Komisja Oświatowa KPA (Commission of Education of Polish-American Congress) jest organizacją pedagogiczną, koordynującą pracę szkół dokształcających w 24 stanach Ameryki. W jej skład wchodzą cztery regionalne ośrodki oświatowe: w Nowym Jorku (CPSD), w Chicago (Zrzeszenia Nauczycieli Polskich) w Detroit (ZNP - Michigan) oraz w Los Angeles (Forum Nauczycieli Zachodniego Wybrzeża). Przy współpracy wymienionych organizacji Komisja Oświatowa KPA organizuje konferencje, sympozja i zjazdy nauczycieli polonijnych. Komisja reprezentuje także interesy oświaty polonijnej wobec władz polskich i amerykańskich. Komisja wydaje kwartalnik “Głos nauczyciela” w Chicago oraz Komunikaty Komisji Oświatowej KPA w Nowym Jorku. Ważną częścią pracy Komisji są tzw. “Regents exams” - egzaminy stanowe ze znajomości języka polskiego, za który uczniowie otrzymują odpowiednią ilość kredytów w szkołach amerykańskich.

Kosciuszko Foundation
Fundacja Kościuszkowska
15 E 65th Street, New York, NY 10021
tel: 212-734-2130, fax: 212-628-4552
TheKF@aol.com, www.kosciuszkofoundation.org
Fundacja Kościuszkowska została założona w 1925 roku. Jest niedochodową organizacją, która zajmuje się promowaniem edukacyjnej i kulturalnej wymiany oraz zacieśnianiem stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Corocznie fundacja organizuje i sponsoruje wiele kulturalnych programów, takich jak: odczyty, koncerty, czy projekcje filmów, wypełniając w ten sposób ważną misję wzajemnego zrozumienia i uznania pomiędzy obydwoma krajami.

Marie Skłodowska-Curie Professional Women’s Association, Inc.
c/o PNA of Brooklyn, USA
155 Noble Str., Brooklyn, NY 11222
tel: 718-389-4704, www.curiewomen.org
Organizacja została założona głównie dla celów edukacyjnych i charytatywnych. Celem organizacji jest promocja historii i kultury Polski, jak również osignięć społecznych i ekonomicznych jej członków, budowanie patriotyzmu, utrzymanie wysokiego poziomu prawości i honoru.

New Americans Program, Queens Borough Public Library
89-11 Merrick Blvd, Jamaica, NY 11432,
tel: 718-990-0894, fax: 718-279-3404
napref@queenslibrary.org
queenslibrary.org
Program Nowi Amerykanie (The New Americans Program-NAP) został stworzony w Bibliotece Publicznej w Queens dla tych mieszkańców Nowego Jorku, którzy nie mówią po angielsku. NAP oferuje wiele ciekawych zajęć popularyzujących literaturę i sztukę różnych kultur oraz zajęcia pomagające nowo przybyłym w przystosowaniu się do życia w USA. NAP oferuje także bogaty zbiór książek, periodyków, CD, DVD i kaset video w wielu językach, w tym także po polsku.

New York Dance & Arts Innovations
127 W. 78th Str. #4, NY, NY 10024
tel: 646-322-4051, fax: 646-304-8044
www.nydai.org, agnes@nydai.org
New York Dance & Arts Innovations jest organizacją niedochodową koncentrującą się na promocji sztuki międzynarodowej, a w szczególności polskiej poprzez organizację imprez kulturalnych, tak jak np. Międzynarodowy Festiwal “Chopin i Przyjaciele”, który odbywa się każdej jesieni w różnych miejscach Nowego Jorku, m.in. w Konsulacie RP, Fundacji Kościuszkowskiej, Centrum Polsko-Słowiańskim oraz w Sali Weill Recital Hall at Carnegie Hall. Festiwal ten jest celebracją sztuki.

Ogiński Chór Męski
tel: 516-671-6072 (Jacek)
tel: 718-343-4316 (Zbyszek)
Próby odbywaj si w Polskim Klubie w Hempstead (Long Island). Chór wystpuje na zaproszenie. Chór oryginalnie mieszany i ponad 100-osobowy powsta we wrzeniu 1945 roku, w Niemczech, w Bawarii, w obozie Wildflecken. Byli tam polscy winiowie obozów koncentracyjnych i onierze walczący w II wojnie Światowej. Pod koniec lat 40-tych część chórzystów wyjechała do Polski, do Kanady i do Stanów Zjednoczonych, konkretnie na Long Island. Chór przybrał nazwę “Michała Kleofasa Ogińskiego”, polskiego patrioty z okresu powstania Kościuszkowskiego. “Pożegnanie Ojczyzny” stało się hymnem tej 30, 40-osobowej grupy śpiewaczej. Repertuar chóru obejmuje pieśni patriotyczne, wojskowe, religijne, ludowe i liryczne. Chór występował w radiu, telewizji (między innymi z Janem Kiepurą), w Akademi Muzycznej na Brooklynie, w Carnegii Hall i innych. Chór śpiewał 2-6 marca 2005 roku w Rzymie Ojcu Św. na terenie szpitala Agostino Gemelli.

Pokój Kościuszki
Gen. David Humphreys House
37 Elm St., Ansonia, CT 06401
tel: 203-732-5886, Joseph Wardzała
www.derbyhistorical.org/koszcuiszko.htm
“Pokój Kościuszki” został owarty w 1980 roku w muzeum “Dom Gen. Davida Humpreys”. Jest on nawiązaniem do wizyty Kościuszki w domu generała. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach 1:00-4:00 po południu. Wstęp wolny. Indywidualne zwiedzanie - Joseph S. Wardzała tel: 203-732-5886. Pokój Kościuszki sponsoruje od 1980 roku Towarzystwo Kościuszki.

Polish-American Congress - Eastern PA District
308 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
tel: 215-739-3408, fax: 215-922-1518
mail@polishamericancongress.com, teresa@polishamericancenter.org
www.polishamericancongress.com
Polish-American Congress, Eastern PA District, was organized in February, 1945 as a regional division of the National Polish American Congress, which was founded in May, 1944. Its mission is to encourage unity, mutual respect and cooperation within the Polish-American Community, and among its various membership constituencies, on both the national and district levels. Various patriotic, civic, historical and educational events are held throughout the year.

Polish-American Cultural Center & Museum
308 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106
tel: 215-922-1700, fax. 215-922-1518
mail@polishamericancenter.com
www.polishamericancenter.com
Ongoing museum features displays on Polish history and culture, and painting of Great Men and Women of Poland, a pictorial display of Poland at Arms with World War II photographs from 1939-1944. Open Mon-Sat 10am-4pm. Closed on holidays. Free admission.

Polish-American Folk Dance Company
261 Driggs Ave, Brooklyn, NY 11222
tel: 718-907-6099, www.pafdc.org
PAFDC został założony w Nowym Jorku w 1938 roku przez Frances Wesołowska-Popławska, w celu ochrony przed zapomnieniem, w środowisku Polonii amerykańskiej, polskich pieśni i tańców ludowych. Organizacja oferuje kursy w zakresie polskiego tańca ludowego. Zajęcia odbywają się dla dzieci w piątki, o godz. 7:00pm i dla dorosłych w środy o godz. 8:00pm w Polskim Domu Narodowym.

Polish-American Foundation of CT
27 Grove Hill, New Britain, CT 06052
tel: 860-225-2346, info@paf-ct.org
www.paf-ct.org
Polish-American Foundation of Connecticut od pocztków swego dziaania przydzielia stypendia o wartoci ponad $60,000. Fundusze są kumulowane przy współpracy organizacji Polish-American Business and Professional Association.

Polish-American Friends of Poconos
P.O. Box 1220, Stroudsburg, PA 18360
tel: 570-420-6087, tel: 570-656-1575
friends1@ptd.net
Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, której celem jest propagowanie polskiej kultury w środowisku polonijnym jak również amerykańskim. Organizuje imprezy kulturalne i sprawuje pieczę nad polską szkołą dokształcającą w Stroudsburgu.

Polish-American Golf Association
616 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222
tel: 718-389-8536, fax: 718-389-4721
eagle@PAGA2000.com, www.PAGA2000.com
Organizacja P.A.G.A. została założona w roku 1997 przez niewielką grupę golfowych zapaleńców polskiego pochodzenia. W roku 2000 zarejestrowana jako organizacja not-for-profit zapoczątkowała działalność również w dziedzinie pomocy charytatywnej skupiając się szczególnie na pomocy dzieciom polskim. Największa chluba P.A.G.A. to Turniej Polonia Open, który gości corocznie na Florydzie polskich golfistów z całego świata.

Polish-American Heritage Month Committee Cultural Center & Museum
308 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
tel: 215-922-1700, fax: 215-922-1518
mail@polishamericancenter.org
www.polishamericancenter.org
Polish American Heritage Month Committee, headquartered at Polish American Cultural Center Museum in historical Philadelphia, uniting Polish American organizations, churches, schools and individuals in celebrating the history and culture of the Polish people during October ( Polish American Heritage Month). Also it is another way for Polonia to publicly demonstrate its unity, strength and pride.

************************************************************
W sprawie aktualizacji danych lub dodania nowej organizacji
prosimy o e-maila:
organizacje@poland.us
************************************************************

Polish-American Home
29 West 22nd Str, Bayonne, NJ 07002
tel: 201-339-8752
Przez ostatnie 25 lat Polish-American Community Center - Polonijne Centrum Społeczne prowadzi tu aktywną działalność zmierzającą do utrzymania i pielęgnowania polskich tradycji. Są to m.in. nauka polskich tańców i śpiewu oraz sztuki ludowej dla młodzieży. Dorośli uczestniczą w lekcjach języka angielskiego. The Polish-American Home służy również osobom z ograniczoną sprawnością, skupionym w The Barrier Free Club. Od niedawna dzieci z Bayonne mogą uczęszczać do nowo powstałej Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Władysława Reymonta.

Polish-American Medical Society „Medicus”
29 E 10th Str, 7th floor NY, NY 10003
fax: 973-340-2561, med@nycom.net
Medicus został założony na początku lat 50. w Nowym Jorku i był kontynuacją działalności tego związku powstałego w latach międzywojennych w Poznaniu. Pierwotnym celem organizacji było przygotowanie jej członków do uczestnictwa w życiu zawodowym lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Medicus wspomaga polskie i inne organizacje, promuje działalność polskiego środowiska medycznego, organizuje medyczne konferencje naukowe, proponuje profesjonalną pomoc nowo przybyłym polskim lekarzom, utrzymuje stałe kontakty z Polską, organizuje koncerty, pikniki, bale.

Polish-Americans Social Services
308 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106
tel: 215-923-1900, fax. 215-922-1518
michael@polishamericansocialservices.com
www.polishamericansocialservices.com
Open: Monday to Friday, 9am to 4pm. Outreach Services in and around the Philadelphia area.

Polish Army Veterans Ass’n of America
119 East 15th Str, NY, NY 10003
tel: 212-358-0306
info@pava-swap.org
www.pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce - najstarsza w świecie polska organizacja weterańska założona w 1921 r. Działała na terenie USA i Kanady. Organ prasowy: miesięcznik „Weteran”, ukazujący się nieprzerwanie od października 1921 r. Siedziba: Dom Weterana Polskiego na Manhattanie. Znajduje się tam Muzeum Tradycji Oręża Polskiego. Czynne: pon.- piątek, godz. 10am-6pm.

Polish Automobile Society of U.S.A
c/o Servpol: 5511 13th Avenue
Brooklyn, NY 11218
tel: 718-854-0100, fax: 718-854-2471
Organizacja ta powstała w 1973 roku z inicjatywy Eugeniusza Bolesławskiego i Zygmunta Wiśniowskiego. Skupia miłośników “czterech kółek”, a w szczególności entuzjastów sportów samochodowych. Organizuje rajdy samochodowe o różnych stopniach trudności, których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, w rozmaitych warunkach i po rozmaitych nawierzchniach dróg.

Polish Friends of Copiague Inc.
P.O. Box 531, Copiague, NY 11726
tel: 631-842-1953, www.lipl.org
Organizacja społeczna, do której wstąpić może każdy, posiadający polskie pochodzenie. Organizacja podejmuje działania na rzecz środowiska polonijnego, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi kursy dla młodzieży szkół średnich przygotowujące do egzaminu SAT, “Studia for you”, corocznie przyznaje stypendia dla młodzieży akademickiej. W zakresie programów społecznych prowadzi sesje dotyczące świadczeń społecznych, prelekcje dotyczące problemów zdrowotnych a także konsultacje imigracyjne.

Polish Gift of Life
P.O. Box 273, Albertson, NY 11507
tel: 516-746-1532, fax: 516-746-0034
www.polishgiftoflife.org
studio486@optonline.net
Prezes - C. Kowalczyk
Organizacja Polish Gift of Life powstała 33 lat temu na Long Island. Jej celem jest pomoc dzieciom chorym na serce w Polsce. W uzasadnionych przypadkach dzieci są sprowadzane do Stanów Zjednoczonych i kierowane do nowojorskich szpitali na operacje. Organizacja wysyła paczki do polskich domów dziecka, a także sprzęt medyczny do polskich szpitali w Gdańsku, Sosnowcu, ¸omży, Lublinie, Polanicy Zdrój.

Polish Students Organization, NY
tel: 646-269-8432, www.pso-usa.org, pso@pso-usa.org
PSO dla wielu Polaków to przede wszystkim źródło informacji o tym jak studiować w USA. Jesienna sesja informacyjna “Studia4U” oraz serie wykładów “MiniStudia4U” za każdym razem przyciągają tłumy osób zainteresowanych studiami w USA, pragnących nostryfikować dyplom z Polski, a także zainteresowanych tym, jak pokierować swoją karierą. PSO stara się także pomagać studentom poprzez fundowanie jednorazowych stypendiów, a także inicjatywę “Stażysta”, która ma na celu promowanie członków PSO na praktyki studenckie odpowiadające ich wysokiemu przygotowaniu.

Polonia-Technica Stowarzyszenie Inynierów Polskich w Ameryce
208 E 30th St., NY, NY 10016
mail@polonia-technica.org, www.polonia-technica.org
Polonia Technica jest jedną z najdłużej działających polskich organizacji zawodowych w Stanach Zjednoczonych. Swoją siedzibę ma w Polskim Instytucie Naukowym na Manhattanie, a klub mieści się w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie. Polonia Technica jest dziś organizacją bardzo popularną w środowisku polonijnym. Rewolucja komputerowa spowodowała wzrost jej aktywności. Polonia Technica zaczęła organizować prelekcje, spotkania, kursy komputerowe. Zadaniem Polonii Technica jest przekonanie członków i przygotowanie ich do podjęcia pracy w nowym kraju, w swoim zawodzie.

Polonians Organized to Minister to Our Community, Inc. (POMOC)
66-60 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385
tel: 718-366-5365
339 Sand Ln., Staten Island, NY 10305
tel: 347-825-2599
POMOC to organizacja charytatywna powstaa w 1980 roku w celu świadczenia usług socjalnych, imigracyjnych i edukacyjnych. W biurach można uzyskać porady i pomoc w załatwieniu różnorodnych spraw urzędowych i socjalnych. Program imigracyjny posiada akredytację INS zezwalającą agencji na prowadzenie spraw imigracyjnych i reprezentowanie klientów przed urzędem. Informacja i wszelka pomoc dostępna jest w godzinach od 9:00 do 17:00.

Polonijny Klub Podróżnika
Polish-American Travelers Club
P.O. Box. 3011, Wallington, NJ 07057
tel: 201-384-5137, y.pkp@verizon.net
www.odkrywcy.com
Klub został założony z inicjatywy Jerzego Majcherczyka, przez ośmiu polonijnych podróżników w dniu 30 stycznia 1996 roku i jest organizacją „not for profit” skupiającą w swych szeregach polonijnych podróżników, badaczy i odkrywców. Jego celem jest popularyzacja osiągnięć polskich i polonijnych podróżników oraz inspirowanie innych, a szczególnie młodzieży do podróżowania i eksploracji. Ważnym celem istnienia Klubu, jest przygotowanie jego członków, do przyjęcia w szeregi prestiżowego “The Explorers Club” w Nowym Jorku. Realizacja tych celów odbywa się poprzez: 1) Organizowanie co miesięcznych spotkań, prelekcji i wieczorów autorskich, na które zapraszani są wybitni Polscy i Polonijni podróżnicy i badacze - odkrywcy, aby zaprezentowali swoje dokonania i odkrycia Polonii. 2) Promocja aktywnej turystyki poprzez organizowanie wycieczek i wypraw, preferując wyjazdy w  te rejony świata gdzie można podróżować śladami dokonań Polskich badaczy i odkrywców.

Polska Fundacja Kulturalna w Clark
177 Broadway, Clark, NJ
tel: 732-382-7197, fax 732-382-7169
www.polishculturalfoundation.org
pcfbroadway@aol.com
Ośrodek kulturalny, organizujący wiele spotkań, koncertów, prowadzący galerię, naukę języka angielskiego, skupiający zespoły i grupy artystyczne.

Polski Dom Narodowy, Glen Cove
10 Henrick Ave., Glen Cove, NY 11542
tel: 516-676-9575
Dom Narodowy istnieje od 1922 roku. Jest placówką skupiającą różne organizacje polonijne. Placówka jest organizacją niedochodową, opiera się na własnych finansach. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach polonijnych.

Polski Dom Narodowy
Polish National Home
261-7 Driggs Avenue
Brooklyn, NY 11222, tel: 718-387-5252
W 1904 roku z inicjatywy polskich organizacji i towarzystw działających na terenie Greenpointu i Williamsburga został powołany Komitet Towarzystw Budowy Polskiego Domu Narodowego. Od 1941 roku placówka jest prowadzona jako instytucja niedochodowa i opiera się wyłącznie na własnych finansach. Obecny Polski Dom Narodowy tętni życiem organizacyjnym, daje możliwość egzystencji wielu organizacjom oraz rozwija wszelką inną działalność.

Polski Fundusz Stypendialny
Polish Scholarship Fund, Inc.
P.O. Box 6032
Syracuse, NY 13217
tel. 315-687-1076 (Tad Szyszka, President)
info@polishscholarship.com, www.polishscholarship.com
Polski Fundusz Stypendialny w czasie 53-letniej działalności, przyznał ponad 400 studentom polskiego pochodzenia, stypendia na łączną sumę przekraczającą $280,000. Naszym głównym źródłem finansowania jest Polski Festiwal w Syracuse, NY.

W sprawie aktualizacji danych z poniższej listy
lub dodanie nowych prosimy o e-maila: info
@poland.us lub tel: 718-279-4969
************************************************************

Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Polish Institute of Arts & Sciences of America, Inc.
208 E 30th St, New York, NY 10016
tel: 212-686-4164, fax: 212-545-1130
piasany@verizon.net
www.piasa.org
Polski Instytut Naukowy to organizacja niedochodowa, wspomagana przez publiczne instytucje, członków i sympatyków. Instytut założony został w 1942 roku. Stał się najważniejszym centrum naukowym i informacyjnym o polskiej historii i kulturze w Stanach Zjednoczonych. To także prężny ośrodek badawczy, organizujący sesje naukowe, zjazdy, dyskusje, wydający publikacje naukowe. Zadaniem Instytutu jest obiektywne informowanie amerykańskiego społeczeństwa o polskiej społeczności, jej osiągnięciach i tysiącletniej kulturze. Instytut prowadzi współpracę pomiędzy Polską i USA. Członkami Polskiego Instytutu Naukowego jest wiele znanych osobistości świata naukowego.

Polski Instytut Teatralny w Ameryce
Polish Theatre Institute in the USA
16 W 64th Str, Apt. 2B NY, NY 10023
tel/fax: 212-724-9323
www.poltheatreinst.com
poltheatreinst@aol.com
Polski Instytut Teatralny jest teatrem zawodowym istniejącym od 1984 roku pod dyrekcją Niny Polan, pełniącej funkcję dyrektora artystycznego i wykonawczego. Celem tego teatru jest przedstawianie najcenniejszych dzieł z polskiej literatury, w scenicznej formie, widzom amerykańskim i polskim, często w dwóch językach. Ponieważ teatr nie ma własnej siedziby, jest teatrem objazdowym. Występuje na całym świecie, wszędzie tam, gdzie jest zapraszany. Przede wszystkim jednak w Nowym Jorku, gdzie został stworzony.

Polski Klub Żeglarski, NY
www.zeglarze.us
Polski Klub Żeglarski w Nowym Jorku powstał w czerwcu 1990 roku. Podstawowym zadaniem, jakie stawia przed sobą PKŻ, jest integracja środowiska polonijnych żeglarzy mieszkających w Nowym Jorku i okolicznych miastach. W tym celu organizowane są regaty, rejsy klubowe, kursy żeglarskie, spotkania z polskimi żeglarzami oraz spotkania towarzyskie. Główne klubowe imprezy to Regaty o Puchar Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Bal Piratów. Pod patronatem PKŻ wydawany jest biuletyn “Żeglarz”.

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej
Polish National Tourist Office
5 Marine View Plaza, Suite 208, Hoboken, NJ 07030
tel: 201-420-9910, fax: 201-584-9153
pntonyc@polandtour.org, www.poland-tourism.pl
Polish National Tourist Office powołany został w Nowym Jorku w 1992 roku, by promować Polskę, oraz jej turystyczne walory w Ameryce Północnej. Turyści indywidualni i podróżujący grupowo mogą zdobyć niezbędne informacje związane z podróżą do Polski. Co roku PNTO przygotowuje i wydaje przewodnik po Polsce, który może każda zainteresowana osoba otrzymać za darmo. Są one m.in. wyłożone w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie. Jeśli ktoś planuje podróż do Polski, w Ośrodku Informacji Turystycznej znajdzie wszystkie niezbędne informacje.

Polsko-Amerykańska Szkoła Szermiercza
321 N. Wood Ave., Linden, NJ 07036
305 West Saddle River Road, Upper Saddle River, NJ 07458
tel: 732-381-5898, mlynekfencing@aol.com
www.pol-amfencing.com
Szkoła została założona przez trenera Janusza Młynka w 1994 roku. Studenci to dzieci i młodzież pochodzenia polskiego w wieku od 6 do 16 lat. W ciągu ostatnich kilku lat młodzi zawodnicy wywieźli z zawodów w Stanach Zjednoczonych takich jak Mistrzostwa Ameryki oraz Puchary USA, ponad 150 medali. Zajmują oni pierwsze miejsca w rankingach Amerykańskiego Związku Szermierczego, a obecnie można ich spotkać także na planszach międzynarodowych jako reprezentantów USA na mistrzostwa świata.

Stowarzyszenie Bieli i Czerwieni
The Association of the White and the Red, Holy Name of Jesus Church
Stamford, CT 06902
tel: 203-967-0375
Stowarzyszenie Bieli i Czerwieni powstało w 1996 roku. Jest to organizacja charytatywna, działająca na rzecz polonijnej społeczności w Connecticut. Stowarzyszenie upowszechnia polską sztukę i kulturę, współdziała z parafią Holy Name of Jesus Parish w Stamford. W ciągu trzech lat działalności zorganizowało wiele różnych wydarzeń, spotkań, koncertów, wystaw. Corocznie w Stamford odbywa się wystawa prac polskich artystów zamieszkałych w Ameryce.

Stowarzyszenie Synów Polski
Association of the Sons of Poland
333 Hackensack Street, Carlstadt, NJ 07072-1043
tel: 201-935-2807, fax: 201-935-2752
sonsofpoland@yahoo.com, www.sonsofpoland.com
Stowarzyszenie powstało w 1903 roku i jest braterską organizacją skupiającą Polonię i oferującą różnego rodzaju ubezpieczenia na życie. W początkach istnienia celem organizacji było zjednoczenie Polonii i niesienie pomocy nie tylko imigrantom z Polski, lecz także w Polsce. W miarę rozwoju zwiększył się zakres działalności na rzecz utrzymania polskości i patriotyzmu poprzez aktywny kontakt z krajem. Obecnie głównym celem stowarzyszenia jest nadal zrzeszanie Polonii przez ubezpieczenia na życie. W celu rozszerzenia swojej działalności stowarzyszenie założyło Fundację “Benevolent”, której celem jest niesienie pomocy dzieciom szczególnej troski, pokrzywdzonym przez los, sierocińcom. Organizuje wysyłkę książek do polskich szkół i bibliotek.

ZjednoczeniePolsko-Narodowe
Polish National Alliance of Brooklyn
155 Noble Str, Brooklyn, NY 11222
tel: 718-389-4704, fax: 718-383-8517
Zjednoczenie Polsko Narodowe - Polish National Alliance of Brooklyn, USA służy pomocą Polonii od 100 lat. Zjednoczenie cieszy się jak najlepszą opinią i posiada dla swych polis ubezpieczeniowych pokrycie w milionach dolarów. Polisy i certyfikaty Zjednoczenia stanowią cały wachlarz planów obejmujących dzieci, młodzież i starszych.

Związek Harcerstwa Polskiego
Polish Scouting Organization - ZHP, Inc.
Zarząd ZHP USA - National HQ of Polish Scouting Organization - AHP, Inc.
5349 W. Winona, Chicago, IL 60630
tel: 773-749-9017

Polish Scouting Org. ZHP, Inc. Connecticut Chapter
60 Flanders Road, Bethlehem, CT 06751
tel: 203-266-7967
wjkowalewski@snet.net

Chorągiew Harcerek USA - Girls Division
345 Glen St., New Britain, CT 06051
tel: 860-229-1946, gbackiel@czuwaj.org

Polish Scouting - ZHP New Jersey
177 Broadway, Clark, NJ 07066
tel: 732-968-1521

Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce Okręg Siódmy
Polish Singers Alliance of America District Seven
Janusz Wolny - prezes okręgu
50 Froelich Farm Road, Hicksville, NY 11801
tel: 516-822-0358
polishsingersallianceofamerica.org

Chóry polonijne stanu NY, NJ, CT, PA:
Chopin #182
Chór Męski z Passaic, NJ
tel: 973-253-8981

Jutrzenka #226
Chór Żeński z South Brooklyn, NY
tel: 718-544-3277

Paderewski #282
Chór Mieszany z Filadelfii, PA
tel: 215-698-1634

Ogiński #283
Chór Męski z Hempstead, NY
tel: 516-565-1420

Pol.-Paderewski #287
Chór Mieszany z New Britain, CT
tel: 860-223-4589

Aria #303
Chór Mieszany z Wallington, NJ
tel: 917-861-1531

Pol.-Paderewski #311
Chór Żeński z New Britain, CT
tel: 860-223-4589

Marcella Kochańska-Sembrich #321
Chór Żeński z Filadelfii, PA
tel: 269-496-5589

Hejnał #323
Chór Mieszany z Greenpointu Brooklyn, NY
tel: 718-366-2227

Camarata Polonia - AC #1
Akademicki Chór Mieszany z Williamsburga
Brooklyn, NY
tel: 347-407-1542

Adam Mickiewicz Polish Language School - JC #22
Chór Dziecięcy z Filadelfii, PA
tel: 215-592-3380

Children’s Choir of St. Frances De Chantal - JC # 23
Chór Dziecięcy z Boro Parku, Brooklyn, NY
tel: 718-544-3277

  


 
 


 

 


Zapisz się na nasz newsletter:

Dodaj komentarz

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...
 

Więcej informacji o POLONII USA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · SERWIS RANDKOWY · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJNE ABC · ZDROWIE · WHO IS WHO · PROMOCJE · FOTOREPORTAŻE · HISTORIA · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · POMOC · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU