Piątek, 22 czerwca 2018    Pauliny, Sabiny, Tomasza  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
IMIGRACJA - Immigration News

ZIELONA KARTA - sponsorowanie przez rodzinę cz. I


01-29-2007
ostatnia aktualizacja 05-03-2016, 13:30

Jedną z podstawowych rzeczy, z którą powinniśmy się zaznajomić jest różnorodność klasyfikacji osób, które mogą być sponsorowane przez rodzinę na Zielona Kartę. Pierwszą, najważniejszą różnicą w klasyfikacji wiz rodzinnych zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobą sponsorowaną a osobą sponsorującą: w prawie imigracyjnym dzieli się ona na tzw. bezpośredni preferencje rodzinna (po angielsku „immediate family”) oraz na inne preferencje rodzinne dla osób, które prawo imigracyjne uważa za rodzinę bardziej oddaloną od osoby sponsorującej.ZIELONA KARTA - sponsorowanie przez rodzinę cz. I

Grupa „rodziny bezpośrednie” jest bardzo mała, jako że zaliczają się do niej tylko następujące osoby: mąż lub żona obywatela amerykańskiego, dziecko obywatela amerykańskiego, które nie skończyło dwudziestu jeden lat, oraz rodzice obywatela amerykańskiego, który to obywatel skończył dwadzieścia jeden lat.  Kwalifikując się jako „rodzina bezpośrednia” zyskujemy jeden bardzo ważny atut: jako że nie ma limitu wiz imigracyjnych dla tej kategorii rodzinnej, osoby posiadające taki status teoretycznie nie muszą czekać w kolejce wizowej, co jednak czynić muszą osoby sklasyfikowane w innych preferencjach. Z tego powodu więc czas oczekiwania np. na otrzymanie pobytu stałego przez małżeństwo z obywatelem USA jest obecnie bardzo krótki: około czterech do sześciu miesięcy.  Osoba, która czeka na Zielona Kartę z bezpośredniej preferencji rodzinnej nie musi bowiem czekać aż będzie dla niej dostępna wiza imigracyjna z odpowiedniej puli, tylko musi czekać na Urząd Imigracyjny, aby ten rozpatrzył sprawę i wyznaczył czas na „interview”. Jest jeszcze jeden, bardzo ważny powód dla którego bezpośrednia preferencja rodzinna jest najlepsza z możliwych: możliwość starania się o pobyt stały w USA mimo tego, że osoba sponsorowana pozostała w USA nielegalnie, czyli sama sobie przedłużyła pobyt. Jednak pamiętajmy, że pod obecnym prawem osoby, które wyjechały do Stanów nielegalnie (czyli np. przez granicę kanadyjską lub meksykańską lub na fałszywym paszporcie) nie mogą starać się o pobyt stały z terytorium USA, mimo posiadania statusu rodziny bezpośredniej; wyjątkiem są jedynie osoby posiadające ochronę paragrafu 245 (i), który wygasł 30 kwietnia 2001 roku, oraz osoby których sponsorzy złożyli podanie o tzw. waiver, o czym w późniejszym artykule.

Grupa rodziny dalszej dzieli się na pięć kwalifikacji rodzinnych, gdzie każda z nich posiada pewną limitowaną pulę wiz imigracyjnych, co oczywiście łączy się z oczekiwaniem na dostępność takiej wizy dla danej osoby sponsorowanej. Urząd Stanu USA (Department of State) co miesiąc wydaje tabelkę (tzw. „Visa Bulletin”), w której przedstawia obecnie dostępne wizy imigracyjne dla danych preferencji imigracyjnych. Poniżej przedstawiamy taka tabelkę na ten miesiąc.

Aby zrozumieć co ta tabela oznacza, musimy wiedzieć co oznaczają rodzinne preferencje imigracyjne, co oznaczają podane tam daty, oraz zrozumieć jak działa dwu etapowy system sponsorowania osób podlegającym pod preferencje rodzinne.  Zacznijmy od dat: podana przez Urząd Stanu data oznacza datę kiedy osoby podchodzące pod dana preferencje imigracyjna będą mogły składać podania o Zielona Kartę jeśli oryginalna petycja imigracyjna złożona przez sponsora była przyjęta przez Urząd Imigracyjny przed ta data. Tak wiec jeśli sponsor osoby posiadającej pierwsza preferencje imigracyjna złożył dana petycje rodzinna 22 kwietnia 2001 roku, to te osoby będą w obecnym czasie mogły składać aplikacje na pobyt stały.  Osoby z pierwszej preferencji, których sponsor złożył podanie np. 30 kwietnia 2001 roku musza czekać w kolejce aż data w tabelce zmieni się na 30 kwietnia 2001 roku aby złożyć podanie o pobyt stały.  Jeśli wiec osoba taka zlozy podanie przedwcześnie, to Urząd Imigracyjny zwróci nam wszystkie dokumenty i będzie kazał czekać w kolejce na swój czas.

Następną rzeczą, która powinniśmy zrozumieć jest istnienie dwu-etapowej procedury składania petycji w sprawach dotyczących preferencji rodzinnych.  W przeciwieństwie do spraw dotyczących rodziny bezpośrednie, gdzie petycje rodzinna (składana przez sponsora), oraz petycje o pobyt stały (składana przez osobę sponsorowana) składamy razem, w sprawach dotyczących preferencji rodzinnych najpierw składana jest petycja złożona przez sponsora, a dopiero póśniej, gdy wiza dla osoby sponsorowanej jest dostępna (czyli po dojsciu do odpowiedniej daty w Visa Bulletin) osoba sponsorowana może składać dokumenty na pobyt stały.  Różnica w procedurze istnieje właśnie dzięki temu, ze wizy imigracyjne dla rodziny bezpośrednie są zawsze dostępne, a wizy dla preferencji rodzinnych dostępne są w limitowanej liczbie.

Co wiec oznaczają te różne preferencje rodzinne?  Jak już wspomniałem jest ich piec: preferencja pierwsza to niezamezne / niezonate dzieci obywateli amerykańskich, które to dzieci ukończyły 21 lat.  Co roku dostepnych jest 23,400 wiz imigracyjnych dla tej preferencji.  Jak wynika z tabelki, obecnie osoby, których sponsorzy zolzyli oryginalne dokumenty 22 Kwietnia 2001 roku mogą składać aplikacje na Zielona Kartę.

Dla drugiej preferencji imigracyjnej dostępne jest 114,200 wiz imigracyjnych, a sama ta preferencja dzieli się na dwie grupy: grupa 2A dla dzieci (poniżej 21 lat) i malzonkow osób posiadających Zielona Kartę, oraz 2B, dla niezameznych dzieci (powyżej 21 lat) osób posiadających Zielona Kartę.  Preferencja 2A otrzymuje 77% wiz imigracyjnych z tej puli, podczas gdy preferencja 2B otrzymuje 23%.  Z tego właśnie powodu w tym miesiącu osoby podlegające pod kategorie 2A mogą składać dokumenty na pobyt stały jeśli oryginalna petycja rodzinna była złożona 1 Września 2001 roku, podczas gdy osoby podlegające pod preferencje 2B mogą składać petycje na Zielona Kartę jeśli petycja rodzinna była złożona 1 Lutego 1997 roku.

Trzecia preferencja to zamezne lub zonate dzieci obywateli amerykańskich:  co roku przyznawane jest 23,400 wiz imigracyjnych dla tych osób, a obecnie mogą one składać papiery na pobyt stały jeśli oryginalna petycja była złożona przez sponsora 15 Listopada, 1998 roku.

Czwarta preferencja, dla braci lub sióstr obywateli USA jest bardzo smutna, jako ze na ogol oscyluje od dziesięciu do dwunastu lat oczekiwania.  Na czwarta preferencje przyznawanych jest 65,000 wiz rocznie, ale obecnie tylko osoby których bracia czy siostry założyły petycje imigracyjna przed 22 Paśdziernika, 1995 roku są w stanie składać dokumenty na pobyt stały.

Ostania rzecz, która powinniśmy wiedzieć to obecne zapisy w prawie imigracyjnym które nie pozwalają osobom starających się o Zielona Kartę na podstawie wyżej wymienionych preferencji rodzinnych otrzymania statusu jeśli przebywają one w USA nielegalnie dłużej niż 180 dni.  Wyjątkiem od tego wymogu są osoby, których petycje imigracyjne zostały zalozone przez ich sponsorów przed 30 kwietnia 2001 roku, czyli osoby, które poosiadają zabezpieczenie w postaci paragrafu 245(i), lub, oczywiście, osoby które starają się o Zielona Kartę poza terytorium USA.

Mam nadzieje ze artykuł powyższy przynajmniej częściowo wytłumaczył Państwu bardzo skomplikowane przepisy prawne dotyczące sponsorowania przez rodzinę.  Proszę pamiętać jednak ze każda sprawa jest troszkę inna, i aby otrzymać opinie prawna dotyczącą naszej sprawy imigracyjnej należy udać się do adwokata doswiadczonego w prowadzeniu takich spraw.

 

 
  
 

Pozostałe artykuły z serii: IMMIGRATION REFORM NEWS
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU