Środa, 20 czerwca 2018    Bogny, Rafaeli, Rafała  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
IMIGRACJA - Immigration News

Edukacja w USA i opieka nad dzieckiem - szkoły podstawowe, przejściowe i średnie


10-28-2011
ostatnia aktualizacja 10-27-2011, 15:52

Edukacja może sprzyjać nawiązaniu więzi imigranta i jego rodziny ze społecznością. W następnej serii artykułów opiszemy szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz odpowiemy na pytania na ten temat. Można tu również będzie znaleźć sugestie na temat dobrej opieki nad dziećmi dla osób, które mają małe dzieci w domu i muszą pracować.Edukacja w USA i opieka nad dzieckiem - szkoły podstawowe, przejściowe i średnie

Edukacja
Aby zapewnić wszystkim dzieciom szanse na sukces życiowy Stany Zjednoczone zapewniają bezpłatną edukację publiczną. Ten rozdział wyjaśnia sposób zapisywania dzieci do szkoły. Omawia też sposób funkcjonowania szkół w USA i kwestie pomocy dzieciom w nauce.

Zapisywanie dziecka do szkoły
Większość szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych to szkoły koedukacyjne. Koedukacyjne oznacza, że dziewczęta i chłopcy uczą się w klasach razem. W Stanach Zjednoczonych istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły. Oznacza to, że w większości stanów przepisy prawa stanowego wymagają, aby wszystkie dzieci w wieku od lat 5 do 16 uczęszczały do szkoły. Należy dowiedzieć się w Stanowym Wydziale Oświaty, jaki jest obowiązkowy wiek uczęszczania do szkoły w danym stanie.

Można wysłać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej. W większości stanów rodzice mogą również uczyć dziecko w domu. Jest to tak zwane “home schooling” (edukacja domowa). Szkoły publiczne są darmowe i nie uczą religii. Program nauczania dziecka w szkole publicznej ustalany jest przez stan.

O sposobie nauczania natomiast decydują miejscowi nauczyciele i rodzice. Koszty tych szkół pokrywane są z podatków dochodowych, federalnych i stanowych oraz lokalnych podatków od nieruchomości.

Uczęszczanie do szkół prywatnych wymaga opłacenia czesnego (“tuition”). Wiele szkół prywatnych prowadzonych jest przez grupy religijne. Niektóre takie szkoły są koedukacyjne. Inne są wyłącznie dla chłopców lub wyłącznie dla dziewcząt. Niektóre oferują pomoc finansową dla uczniów, którzy nie są w stanie opłacić czesnego.

Większość dzieci w Ameryce uczęszcza do szkoły przez 12 lat. Dzieci umieszczane są w klasach (“grade”) w zależności od wieku oraz od tego, jak wyglądało ich wcześniejsze wykształcenie. Czasami szkoła może zorganizować dziecku egzamin, aby zdecydować, w której klasie powinno się ono znaleźć.


Zapisanie dziecka do szkoły powinno być jedną z pierwszych rzeczy po przyjeździe. Oto niektóre najczęstsze pytania, jakie rodzice zadają na temat szkół publicznych:

P: Jak długo trwa rok szkolny?
O: Rok szkolny zaczyna się zwykle w sierpniu lub wrześniu i kończy w maju lub czerwcu. W niektórych miejscach dzieci chodzą do szkoły przez cały rok. Dzieci chodzą do szkoły od poniedziałku do piątku. Niektóre szkoły oferują programy przed lub po regularnych godzinach nauki dla dzieci, których rodzice pracują. Takie programy mogą wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty.

P: Gdzie zapisać dziecko do szkoły?
O: Należy zadzwonić lub odwiedzić główne biuro lokalnego dystryktu szkolnego, aby dowiedzieć się, do której szkoły dziecko powinno uczęszczać. Personelowi szkoły należy podać wiek dziecka i adres zamieszkania.

P: Jakie dokumenty potrzebne będą do zapisania dziecka do szkoły?
O: Potrzebna będzie dokumentacja medyczna dziecka i dowód niektórych szczepionek, dla ochrony dziecka przed chorobami. Może też być potrzebny dowód zamieszkania w rejonie należącym do tej szkoły. W przypadku zagubienia takich dokumentów należy spytać personel szkoły, jak zdobyć nowe dokumenty. Aby uniknąć opóźnień, należy je zdobyć przed podjęciem próby zapisania dziecka do szkoły.


ORGANIZACJA WIĘKSZOŚCI SZKÓŁ W USA

Szkoły podstawowe (Elementary lub Primary School)
Zerówki (Kindergarten) i klasy 1-5 Dzieci w wieku od 5 do 10 lat

Szkoła przejściowa (Junior albo Middle School)
Klasy 6-8 Młodzież w wieku od 11 do 13 lat

Szkoła średnia (Secondary lub High School)
Klasy 9-12 Starsza młodzież w wieku od 14 do 18 lat

Szkolnictwo wyższe
Koledże państwowe i prywatne typu “Community College”, koledże dwu- i czteroletnie lub uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe otwarte dla wszystkich dorosłychP: A jeśli moje dziecko nie mówi po angielsku?
O: Szkoły odpowiadają za testowanie i umieszczanie dziecka we właściwym programie. Szkoły otrzymują fundusze stanowe i federalne na programy i usługi, takie jak angielski dla cudzoziemców (ESL) i edukacja dwujęzyczna. Można zadzwonić do szkoły dziecka, aby spytać o testy, przydziały do programów i usługi. Nawet jeżeli dziecko nie mówi po angielsku, będzie musiało realizować program nauki obowiązujący w jego klasie. Jest to możliwe dzięki programom ESL lub edukacji dwujęzycznej.

P: A jeżeli moje dziecko jest niepełnosprawne?
O: Uczniowie niepełnosprawni fizycznie lub umysłowo mogą uzyskać bezpłatną edukację publiczną, tak jak dzieci pełnosprawne. W miarę możliwości dziecko zostanie umieszczone w zwykłej klasie. W przypadku znacznej niepełnosprawności dziecku mogą być oferowane specjalne zajęcia edukacyjne poza zwykłą klasą. Więcej informacji na temat usług lokalnej Stanowej Rady (State Council) można uzyskać na witrynie internetowej http://www.acf.hhs.gov/programs/add/states/ddcs.html.

P: Moje dziecko nie było w szkole przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Jak długo będzie mogło uczęszczać do szkoły publicznej bezpłatnie?
O: W większości stanów dziecko może uczęszczać do szkoły bezpłatnie do ukończenia 21 roku życia. Jeżeli dziecko nie ukończy do tego czasu szkoły średniej, może zapisać się na zajęcia edukacyjne dla dorosłych w celu uzyskania dyplomu General Educational Development (GED) zamiast dyplomu szkoły średniej. Należy zadzwonić do lokalnego dystryktu szkolnego lub stanowego wydziału Edukacji, aby dowiedzieć się, gdzie oferowane są zajęcia GED.

P: Jak moje dziecko dostanie się do szkoły?
O: W Stanach Zjednoczonych dzieci chodzą czasami do szkoły piechotą. Jeżeli szkoła jest zbyt daleko, jeżdżą autobusem. Szkoły publiczne mają autobusy bezpłatne. Uczniowie są zabierani i odwożeni na przystanek autobusowy w pobliżu domu. Aby dowiedzieć się, czy dziecko może dojeżdżać autobusem, należy skontaktować się z lokalnymi władzami szkolnymi. Osoby posiadające samochód mogą umówić się z innymi rodzicami z danej okolicy, aby na zmianę dowozić dzieci do szkoły.

P: Co moje dziecko będzie jadło w szkole?
O: Dzieci mogą przynosić do szkoły lunch lub kupować go w szkolnej stołówce. Władze USA zapewniają również pożywne, bezpłatne lub tanie śniadania i lunch dzieciom, których nie stać na kupowanie jedzenia w szkole. Można zadzwonić lub odwiedzić szkołę dziecka, aby dowiedzieć się, czy bierze ona udział w federalnym programie posiłków szkolnych (School Meals). Należy porozmawiać z personelem szkoły, aby dowiedzieć się, czy dziecko kwalifikuje się do uczestnictwa w tym programie.


FEDERALNY PROGRAM POSIŁKÓW SZKOLNYCH
Dzieci uczą się lepiej, kiedy są odpowiednio odżywione. Aby poprawić naukę, władze Stanów Zjednoczonych zapewniają bezpłatne lub tanie posiłki w każdym dniu szkoły prawie 26 milionom dzieci. Uczestnictwo w Programie śniadań szkolnych (School Breakfast Program) i Krajowym programie lunchów szkolnych (National School Lunch Program) opiera się na dochodach i rozmiarach rodziny. Specjalny Program Dystrybucji Mleka (Special Milk Program) zapewnia mleko dzieciom, które nie uczestniczą w innych programach federalnych posiłków szkolnych. Dodatkowe informacje na temat tych programów uzyskać można z witryny internetowej Departamentu Rolnictwa USA (U.S. Department of Agriculture) pod adresem http://www.fns.usda.gov/cnd/.
P: Kto opłaca koszty podręczników i zajęć szkolnych?
O: Szkoły publiczne zapewniają zwykle bezpłatne podręczniki. Uczniowie zwykle muszą kupować swoje własne przybory szkolne, takie jak papier i ołówki. Osoby, które nie są w stanie zapłacić za takie materiały, powinny skontaktować się ze szkołą dziecka. Niektóre szkoły mogą wymagać uiszczenia niewielkich opłat za materiały lub imprezy specjalne, takie jak wycieczki szkolne. Wiele szkół oferuje programy sportowe i muzyczne po lekcjach. Uczestnictwo dziecka w niektórych takich programach może wymagać uiszczenia opłaty.

P: Czego uczyć się będzie moje dziecko?
O: Każdy stan ustala normy nauki dla szkół. Takie stanowe normy określają, co wszyscy uczniowie powinni wiedzieć i umieć. Lokalne dystrykty szkolne decydują o sposobie przekazywania takich informacji. Większość szkół uczy angielskiego, matematyki, nauk społecznych, nauk przyrodniczych i wychowania fizycznego. Czasami oferowane są również zajęcia z wychowania plastycznego, muzyki i języków obcych.

P: Jak będzie oceniana praca mojego dziecka?
O: Nauczyciele stawiają stopnie w oparciu o całokształt pracy dziecka w ciągu roku szkolnego. Stopnie zwykle biorą pod uwagę prace domowe, sprawdziany, frekwencję w szkole i zachowania. Rodzice otrzymują cenzurkę (tzw. “report card”) wiele razy w roku. Cenzurka mówi, jak dziecko radzi sobie z poszczególnymi przedmiotami. Szkoły mają różne systemy ocen. Niektóre stosują system literowy, gdzie A albo A+ oznacza doskonałe wyniki, a D lub F wyniki słabe, bądź niezadowalające. Inne stosują oceny liczbowe. Jeszcze inne oceniają wyniki w nauce dziecka słownie, np. “excellent” (znakomicie), “good” (dobrze) lub “needs improvement” (wymaga poprawy). Należy spytać personel szkoły, jaki sposób oceny dzieci stosowany jest w tej szkole.

P: Jak mogę porozmawiać z nauczycielem mego dziecka?
O: Większość szkół ma regularne wywiadówki dla rodziców, które są okazją poznania nauczyciela dziecka. Można również ustalać spotkania, aby porozmawiać z nauczycielami i administratorami szkoły na temat wyników dziecka w nauce. Osoby nie mówiące po angielsku powinny spytać, czy ktoś w szkole mówi ich językiem i czy może pomóc w porozumieniu.

P: Co dzieje się, kiedy moje dziecko opuszcza zajęcia w szkole?
O: Obecność w szkole jest bardzo ważna. Rodzicie muszą napisać list do nauczyciela albo zadzwonić do szkoły z wyjaśnieniem, dlaczego dziecka nie było w szkole. Należy powiadomić nauczyciela z wyprzedzeniem, że dziecko opuści szkołę. Zwykle uczniowie muszą nadrobić stracony materiał.


CO MOŻNA ZROBIĆ
Wiele szkół publicznych i prywatnych posiada Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców (Parent Teacher Association – PTA) lub Organizację Nauczycieli i Rodziców (Parent Teacher Organization – PTO). Te grupy ułatwiają rodzicom zorientowanie się, co dzieje się w szkole dziecka i jak mogą zaangażować się w imprezy szkolne. Wszyscy mogą przyłączyć się do takich organizacji, nawet dziadkowie. Organizacje PTA/PTO wspierają również szkołę sponsorując imprezy specjalne i zapewniając ochotników do pomocy w klasie. Można się w nie zaangażować nawet jeżeli nie mówi się zbyt dobrze po angielsku. Wiele szkół ma informacje specjalnie dla rodziców o ograniczonej znajomości angielskiego. Warto zadzwonić lub odwiedzić sekretariat szkoły dziecka, aby dowiedzieć się o terminy spotkań PTA/PTO i jak można się do tej organizacji zapisać.P: A jeśli moje dziecko będzie miało kłopoty?
O: Wiele szkół ma listę reguł, których uczniowie muszą przestrzegać. Są one nazywane „kodeksami postępowania” (“codes of conduct”). Należy spytać dziecka, czy jego szkoła ma taki kodeks postępowania. Uczniowie, którzy naruszają reguły szkolne, mogą być ukarani przez pozostanie w szkole po lekcjach. Mogą zostać oni wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach sportowych lub innych zajęciach szkolnych. Kary cielesne NIE SĄ dozwolone w większości szkół w USA. Dzieci mogą być zawieszone lub usunięte ze szkoły za wyjątkowo naganne zachowanie bądź częste naruszanie reguł szkoły. Dziecko nie będzie mogło chodzić do szkoły, jeżeli będzie z niej usunięte. Rodzice będą musieli spotkać się z personelem szkoły, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przywrócić dziecko do szkoły.

P: Czy moje dziecko jest w szkole bezpieczne?
O: Większość amerykańskich szkół publicznych to bezpieczne miejsca nauki. Jednak w niektórych szkołach – głównie w szkołach średnich – istnieją problemy z przemocą, gangami ulicznymi, narkotykami i alkoholem. Należy porozmawiać z nauczycielem, wychowawcą szkolnym lub administratorem, jeżeli istnieją obawy o bezpieczeństwo dziecka.

Informacje Urzędu
ds. Obywatelstwa i Imigracji USA
(USCIS)

  
 

Pozostałe artykuły z serii: IMMIGRATION REFORM NEWS
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU