Sobota, 21 lipca 2018    Danieli, Wawrzyńca, Wiktora  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
IMIGRACJA - Immigration News

USA: Pomoc konsularna w czasie zatrzymania i aresztowania


07-21-2017
ostatnia aktualizacja 07-21-2017, 11:55

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji kiedy poza obywatelstwem polskim, dana osoba posiada również obywatelstwo USA, pomoc ze strony konsula może być ograniczona lub wykluczona, ze względu na to, że władze amerykańskie będą ją traktowały jak obywatela Stanów Zjednoczonych.USA: Pomoc konsularna w czasie zatrzymania i aresztowania

 Sprawy, w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

 

1.Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;

2.Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników;

3.Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. 

 

Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

 

  1. Służenie poradą prawną;
  2. Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

 

W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego. 

Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności 

Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na numer 312 337 81 66 wew. 223 lub 224 lub mailowym na adres chicago.legal@msz.gov.pl Konsul  pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

 

Osobom przebywającym w aresztach i zakładach karnych na terenie USA przysługuje prawo wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz kontaktu telefonicznego z  rodziną. Większość amerykańskich ośrodków penitencjarnych nie daje rodzinie osadzonego i osobom trzecim możliwości wykonywania połączeń telefonicznych do zatrzymanego bezpośrednio. Rodzina może natomiast zasilić konto osadzonego, co umożliwi mu wykonywanie połączeń telefonicznych. Koszty wysyłki listów i rozmów telefonicznych pokrywa sam zainteresowany. Zasady wpłaty środków różnią się w zależności od zakładu karnego. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych danego ośrodka penitencjarnego.

 

 

Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
środa: od 11:30 do 17:30

Telefony wewnętrzne do działów Konsulatu:
Sekretariat konsula generalnego - tel: 646-237-2102
Wydział ruchu osobowego - fax: 646-237-2124 / 2126
Paszporty - tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
Wizy - tel: 646-237-2122 / 2125
Wydział prawny i opieki konsularnej - fax: 646-237-2134 / 2116
Poświadczenie tłumaczeń - tel: 646-237-2133
Sprawy stanu cywilnego - tel: 646-237-2133
Sprawy obywatelskie - tel: 646-237-2186 / 2139
Pomoc konsularna - tel: 646-237-2132 / 2131
Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków - tel: 646-237-2132
Zezwolenia na przewóz broni - tel: 646-237-2132 / 2139
Referat ds. dyplomacji publicznej i współpracy z polonią - tel: 646-237-2114
Referat administracyjno-finansowy - tel: 646-237-2140 / 2142


Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest! Do polskich i amerykańskich paszportów
Tylko u polskich fotografów >

 
 
  
 

Pozostałe artykuły z serii: IMMIGRATION REFORM NEWS
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU