Czwartek, 21 czerwca 2018    Alicji, Alojzego, Rudolfa  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
IMIGRACJA - Immigration News

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH - WSTĘP


02-01-2011
ostatnia aktualizacja 01-09-2011, 16:08

Sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna. Oficjalna stopa bezrobocia w kraju wynosi około 9%, ale w rzeczywistości pozostaje dużo wyższa, bo statystyki nie obejmują osób, które przestały pobierać zasiłek dla bezrobotnych albo nigdy go nie miały, a chciałyby zarobkować.ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH - WSTĘP

Unemployment Insurance – to ubezpieczenie pracownika na wypadek bezrobocia, które zostało uchwalone przez Kongres w 1935 roku na mocy Social Security Act. Program ten jest finansowany przez pracodawców, którzy płacą podatek w wysokości paru procent od zarobków pracownika. 13% funduszy odprowadzanych jest do kasy rządu federalnego na pokrycie kosztów administracyjnych programu, a 87% do stanowych urzędów d/s bezrobocia. Ubezpieczenie od bezrobocia jest regulowane ogólnymi wytycznymi federalnymi, a władze poszczególnych stanów dyktują czas trwania zasiłku dla bezrobotnych, jego wysokość i zasady kwalifikacyjne.

Kto nie kwalifikuje się do zasiłku
Większość stanowisk pracy w USA jest ubezpieczona na wypadek bezrobocia: 97% pracowników i 85% całej siły roboczej w kraju. Pracodawcy płacący zatrudnionym w kwartale kalendarzowym powyżej pewnej sumy, muszą zabezpieczyć swój personel. Natomiast do prac bez asekuracji na wypadek bezrobocia należą:

 • funkcje religijne i opiekuńcze w miejscach zrzeszeń religijnych;
 • praca studentów w ramach studenckich programów pracy (Work Study Programs), które są formą federalnej pomocy finansowej;
 • każda praca wykonywana przez młodzież poniżej 14 roku życia;
 • prace chałupnicze;
 • praca w instytucjach karnych;
 • opieka nad dziećmi (babysitting) w przypadku młodzieży poniżej 18 lat;
 • praca w biznesie posiadanym indywidualnie lub wraz z partnerem;
 • praca dla męża lub żony w prywatnym biznesie;
 • praca na własnym rozrachunku.

Warto sprawdzić u pracodawcy, czy twoje stanowisko posiada zabezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Kto może otrzymać zasiłek
Oto kiedy kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych:

 • Straciłeś pełnoetatową pracę nie ze swojej winy.
 • Jesteś zdolny i chętny do pracy.
 •  Jesteś obywatelem lub stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych lub masz pozwolenie na pracę (Work Authorization).

Przepracowałeś pewien czas i zarobiłeś pewną kwotę pieniędzy w poprzednim roku. Na przykład, przepisy Nowego Jorku wymagają, żebyś przepracował co najmniej 20 tygodni w ostatnich 52 tygodniach i zarobił co najmniej $1,600, od których pracodawca płacił ubezpieczenie. Jeżeli nie spełniasz tego warunku, możesz zakwalifikować się, gdy przepracowałeś przynajmniej 15 tygodni w ostatnich 52 tygodniach i zarobiłeś co najmniej $1,200 oraz przepracowałeś przynajmniej 40 w ostatnich 102 tygodniach i zarobiłeś w tym czasie minimum $3,200. Upewnij się, jakie warunki stawia prawo twojego stanu.

Pewne okoliczności uniemożliwiają otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych. Ma to miejsce jeżeli:

 • opuściłeś pracę z własnej woli;
 • zostałeś zwolniony dyscyplinarnie;
 • jeżeli zaprzestałeś pracy z powodu strajku czy konfliktów pracodawcy z pracownikami, nie jesteś uprawniony do zasiłku aż do czasu zakończenia strajku czy konfliktów;
 • jeżeli podałeś fałszywe dane na podaniu o zasiłek, będziesz zdyskwalifikowany na pewien czas;
 • jeżeli otrzymujesz lub próbujesz otrzymać zasiłek w innym stanie.


Jak zgłaszać roszczenie zasiłku
Jeżeli zostałeś bez pracy, powinieneś natychmiast udać się do miejscowego biura Unemployment Office (urząd d/s bezrobocia)
i zgłosić swoje roszczenie osobiście. Zgłoś się nawet wtedy, gdy nie jesteś pewny, czy ci zasiłek przysługuje. Urząd sprawę rozpatrzy, sprawdzi i da ci odpowiedź.

Procedura
Idąc do biura, weź ze sobą kartę Social Security oraz inny dokument identyfikacyjny. Jeżeli nie jesteś jeszcze obywatelem USA, weź swój aktualny dokument legalizacyjny lub inne dokumenty poświadczające twoje prawo do pracy. Wymagania bywają różne w poszczególnych stanach, ale potrzebne będą z pewnością następujące informacje:

 • twój pełny adres zamieszkania, numer Social Security,
 • nazwa, adres, numer telefonu ostatniego pracodawcy,
 • numer pracodawcy (Employer’s Federal ID) z odcinku czeku albo druczku W-2,
 • data rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • wysokość zarobków
 • informacje o poprzednich pracodawcach, w zależności od długości zatrudnienia. Przeważnie potrzebne są informacja z ostatnich dwóch lat.


Weź ze sobą dokumenty potwierdzające powyższe informacje. Nie odwlekaj rejestracji, gdyż opóźnisz datę przyznania ci zasiłku. Urząd d/s Bezrobocia napisze do pracodawcy, by potwierdzić podane przez ciebie dane: wysokość poborów, czas zatrudnienia i przyczynę zwolnienia.

W wielu miejscach - tylko na odległość
Coraz więcej miast i stanów zautomatyzowało proces składania roszczeń o zasiłek dla bezrobotnych. Wnioski o świadczenia dla bezrobotnych składa się przez Internet albo telefonicznie.

W stanie Nowy Jork składa się wniosek o zasiłek dla bezrobotnych do New York State Department of Labor, Unemployment Insurance:

 • przez Internet: https://ui.labor.state.ny.us/UBC/home.do
 • telefonicznie, dzwoniąc do Telephone Claims Center pod numer 1-888-209-8124. Następnie używa się telefon 1-888-581-5812 (Tel-Service Line) do cotygodniowego zgłaszania informacji o bezrobociu. Jest to telefon dla rezydentów wszystkich dzielnic miasta Nowy Jork

W New Jersey rejestrujemy się:

 • przez Internet na stronie: www.nj.gov/labor/ui/apponline.html (cały stan NJ) lub: www.wnjpin.state.nj.us i stąd link do New Jersey Department of Labor, następnie: “Apply for benefits” (dotyczy całego stanu NJ).
 • przez telefon: 1-201-601-4100 (Northeast NJ), 1-732-761-2020 (Central NJ), 1-856-507-2340 (South NJ)

Mieszkańcy innych stanów znajdą informacje w witrynie swojego stanowego departamentu pracy (State Department of Labor).
W przeszukiwarce internetowej można wpisać „Unemployment claim” oraz nazwę stanu.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych najdogodniej jest złożyć przez Internet. Otrzymujemy potwierdzenie (confirmation), które możemy sprawdzić i wydrukować.

Wysokość zasiłku
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od twoich średnich zarobków w ciągu ostatniego roku. Dodaj zarobki z ostatnich 52 tygodni i podziel przez liczbę tygodni, w których pracowałeś. Wysokość zasiłku zależy też od stanu: w Nowym Jorku wynosi połowę średnich zarobków, a w New Jersey 60% do pewnego maksymalnego limitu. Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu.

Uwaga: Nie otrzymasz zasiłku za pierwszy tydzień bezrobocia.

Jak długo na bezrobociu?
Zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać przez 26 pełnych tygodni w ciągu całego roku (52 tygodni), znaczy to, że możesz otrzymywać go z przerwami, powodowanymi np. doraźnym, krótkoterminowym zatrudnieniem w ciągu całego roku. Chociaż podstawowy wymiar zasiłku wynosi 26 tygodni, ustawa stymulacyjna zapewniła Emergency Unemployment Compensation i przesłużyła świadczenia kilkakrotnie o 20, 13, po czym 14 tygodni. W sumie bezrobotny może pobierać zasiłek maksymalnie do 99 tygodni, ale rzeczywista długość zasiłku zależy od stanu zamieszkania, od wysokości stopy bezrobocia w tym stanie i od daty złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w książce pt. „Praca w Ameryce” (patrz strona 336-340) oraz w internetowej witrynie swojego stanowego wydziału pracy.

Elżbieta Baumgartner
Elżbieta Baumgartner jest wydawcą autorką wielu książek-poradników, m.in. książki pt. ”Jak chować pieniądze przed fiskusem”, ”Jak działa giełda” i „Jak inwestować w fundusze powiernicze”. 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718-224-3492, www.PoradnikSukces.com

 

  
 

Pozostałe artykuły z serii: IMMIGRATION REFORM NEWS
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU