Potrzebna pomoc Polonii akademickiej!

04-20-2008

Zwracamy się z prośbą do Polonii akademickiej o poparcie reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, która jest obecnie przygotowywana przez rząd Donalda Tuska. Ma ona na celu zmiany systemowe w kierunku modelu anglosaskiego.

Założenia reformy obejmują m.in. zniesienie habilitacji, wprowadzenie rzetelnych konkursów na stanowiska akademickie oraz dystrybucję środków na badania na podstawie konkursów grantowych, podobnie jak ma to miejsce w USA czy Europie Zachodniej. Nie jest to reforma doskonała, jednak niewątpliwie stanowi krok we właściwym kierunku. Projekt założeń reformy reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego można znaleźć pod adresem http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/36/57/36574/20080416_projekt_zalozen_reformy.pdf

Niestety, plany reformy wywołują zaciekły opór establishmentu naukowego w Polsce, w obawie przed utratą władzy, pozycji i przywilejów. Rozpętano kampanię medialną mającą pokazać, że naukowcy są przeciwko wprowadzeniu takich reform. Niezależne Forum Akademickie ( www.nfa.pl) skupia naukowców polskich z kraju i zagranicy, którzy od kilku lat wzywają do wprowadzenia reform. W obronie planowanej reformy zamierzamy  przesłać apel do Premiera, który poparło już 20 polskich naukowców z kraju i zagranicy. Akcja zbierania podpisów została dopiero rozpoczęta.

Liczymy na wsparcie !
Józef Wieczorek- Prezes Niezależnego Forum Akademickiego,
jozef.wieczorek@interia.pl
Cezary Wójcik - Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego
cwojcik@iupui.edu

18.04.2008
Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju, jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez zespół powołany przez Panią Minister Barbarę Kudrycką.

Uważamy, że projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku, prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Projekt ten budzi opory głównie wśród starszych profesorów nauk humanistycznych, którzy rozpętali kampanię medialną, sprawiającą wrażenie, jakoby całe środowisko było przeciwne reformie.
Zwracamy uwagę, że osoby skupione wokół Niezależnego Forum Akademickiego od lat walczą o reformę nauki i szkolnictwa wyższego a część naszych propozycji znalazło się w rządowym projekcie reform nauki.

Przygotowane przez Niezależne Forum Akademickie “Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce” zostały podpisane przez 200 naukowców i studentów pracujących w kraju i zagranicą. Petycję Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych podpisało 88 naukowców. Niestety informacje o tych stanowiskach pomijane są w serwisach mediów jednostronnie informujących o postawach środowiska akademickiego.
Apelujemy do Pana Premiera ażeby Rząd, pomimo prowadzonej kampanii negatywnej , nie rezygnował z działań na rzecz wprowadzenia w życie tej niezbędnej reformy. Niezależne Forum Akademickie deklaruje swoje poparcie dla tych działań.

Z wyrazami szacunku

Józef Wieczorek- Prezes Niezależnego Forum Akademickiego
Cezary Wójcik - Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego
Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
Tomasz Ciach,Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Maciej Horowski, Uniwersytet w Bialymstoku
Andrzej Nowojewski, Cambridge University
Waldemar W. Koczkodaj, Professor, Computer Science,Laurentian University, Canada
Michal Kacperski, University of New Hampshire, USA
Michal Kucewicz, Cambridge University
Andrew S. Targowski, President of the International Society for the Comparative Study of
Civilizations, Western Michigan University ,USA
Boleslaw K. Szymanski, Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor, Director of the Center for Pervasive Computing and Networking, Rensselaer Polytechnic Institute, USA
Lech Jóźwiak, Associate Professor, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, USA
Krzysztof Wojewodzic, Glamorgan University, UK
Kacper Rogala, University of Edinburgh
Edward Rydygier, Warszawa
Marek Jan Chodakiewicz, The Institute of World Politics: A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC, USA
Robert Kowalski, Stanford University
Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Osoby popierające apel prosze o przesyłanie oświadczenia woli na adres: jozef.wieczorek@interia.pl