Piątek, 17 stycznia 2020    Antoniego, Henryki, Mariana  
 
 
 
ZDROWIE, URODA, WYPOCZYNEK

Zdrowie, wykład w Starachowicach - Ważny aspekt ludzkiego istnienia Ewa Michałowska-Walkiewicz


04-02-2019

Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy też niepełnosprawności, nazywamy zdrowiem. Jest to podstawowy filar ludzkiego funkcjonowania na tym świecie, żeby w dobry sposób wypełnić powierzone nam zadania. Już Biblia jako najbardziej wiarygodna księga, odnosiła się do tego zagadnienia. Nasza redakcja była uczestnikiem wykładu, na którym mogliśmy się dowiedzieć wiele szczegółów na tematy zdrowia, w odniesieniu do doskonałej Księgi Świata.Zdrowie, wykład w Starachowicach - Ważny aspekt ludzkiego istnienia

Stan zdrowia
Stan zdrowia zawsze zostaje ujęty w kategoriach harmonii ciała człowieka, w odniesieniu do wpływów zewnętrznych i ich wzajemnych powiązań z otoczeniem. Ludzie mieszkający na ziemi w latach dziewiętnastego stulecia, oceniali zdrowie w odniesieniu do oświeceniowych założeń w kontekście starożytnej szkoły filozofii przyrody. Prawdopodobnie z tego też powodu, uwypuklano szczególne znaczenie stanu ludzkiego zdrowia, w odniesieniu do oddziaływań na niego czynników zewnętrznych, w tym powietrza i wody.

Co na to Biblia
Biblia podkreśla wartość naszego fizycznego ciała, w tym także w oparciu o zdrowie jako pewnego rodzaju równowagę cielesną. Ludzkie ciało a także jego obdarowanie zdrowiem, zostało stworzone przez Boga. Zatem ludzie wierzący powinni dążyć do zrozumienia oraz zastosowania w praktyce tego, co poprawia stan naszego zdrowia. Troska o zdrowie fizyczne jest sprawą moralności, dowodem lojalności w stosunku do odpowiedzialnej służby dla Boga. Choć podstawowe cele i wartości zdrowia, postrzegane z perspektywy biblijnej, zostały przekazane za pośrednictwem Słowa Bożego, to jednak środków służących osiąganiu tych celów dostarcza głównie medycyna naukowa, niejednokrotnie potwierdzająca wiele z biblijnych zasad zdrowia.

Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do tego, by zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zadbać o swoje zdrowie. Wzmacniające zdrowie nawyki, w tym ćwiczenia, odpowiednia dieta, systematyczny odpoczynek, praktyczna i satysfakcjonująca praca, unikanie niszczących używek czy zachowań, dbanie o czystość, podtrzymywanie przyjaznych relacji z innymi oraz pomaganie bliźnim, a także głęboka wiara w Boga przyczyniają się do tego, że osiągamy możliwie najlepszy pożytek z życia danego nam przez Najwyższego Stwórcę. Nasze ciała są świętym darem od Pana. Na nas spoczywa odpowiedzialność troszczenia się o nie najlepiej, jak potrafimy. 

Jak zatem widzimy, Biblia jest niezaprzeczalnie najcudowniejszą księgą, której fenomen polega na tym, że jest ona zawsze aktualna i potrafi podpowiedzieć jak mamy postępować w każdym czasie ludzkiej ziemskiej egzystencji.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 
  

 

Pozostałe artykuły ZDROWIE, URODA, WYPOCZYNEK
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU