Czwartek, 17 stycznia 2019    Antoniego, Henryki, Mariana  
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
TROCHĘ HISTORII - History Lessons

Ignacy Zaborowski - wybitny polski matematyk Ewa Michałowska-Walkiewicz


11-03-2016
ostatnia aktualizacja 11-03-2016, 08:36

Ignacy Zaborowski, urodził się dnia 2 listopada 1754 roku w województwie ruskim, należącym do prowincji małopolskiej. Zmarł w dniu 10 stycznia 1803 roku w Warszawie. Był on wybitnym matematykiem, geodetą, profesorem geometrii członkiem Towarzystwa Ksiąg Elementarnych.Book cover of Logarytmy dlá szkół narodowych, 1787Book cover of Logarytmy dlá szkół narodowych, 1787

Autor podręcznika
Ignacy Zaborowski, był jednym z niewielu autorów podręcznika matematycznego, noszącego tytuł „Geometria praktyczna i Logarytmy dla szkół narodowych”. Był on też twórcą pierwszych polskich tablic logarytmicznych, za które uzyskał od króla Stanisława Poniatowskiego Medal Merentibus.

Pierwsze nauki
Zaborowski, naukę rozpoczął w szkole pijarów w Złoczowie. Po jej ukończeniu, wykładał matematykę w szkole pijarskiej w Warężu, Łomżyńskiej Szkole Pijarskiej i Collegium Nobilium, gdzie w latach 1799–1801 był on rektorem. W 1791 roku, wprowadził dla swoich uczniów praktyki wakacyjne, które nazwane były inżynieryia na dziedzińcu żoliborskim. Pełnił on także funkcję egzaminatora krajowego geodetów (egzaminator jeometrów publicznych przy Komisji Edukacji). Z czasem został on również przełożonym szkół warszawskich (kurator), a także pracował on jako jeden z czterech doradców zgromadzenia pijarów.  Od 1800 roku, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Nieoczekiwana śmierć
Gdy Polska straciła swoją niepodległość, bardzo on popierał wszelkie ruchy rewolucyjne Polaków, które miały na celu przywrócenie nam upragnionej wolności. Podobno ktoś z konfidentów caratu, otruł podczas kolacji Zaborowskiego, jednak ten fakt jest mało popierany jeśli chodzi o rodzimą literaturę. Był on pochowany skrycie w jakiejś przypłotowej mogiłce. Z czasem, pochowany on został w kościele ojców pijarów, przy ulicy Długiej w Warszawie. Po powstaniu listopadowym, gdy rosyjskie władze zaborcze przekazały kościół rosyjskiej cerkwi, Ignacy Zaborowski został skrycie pochowany w zbiorowej, nieoznaczonej mogile pod alejką między kwaterami 7 i 9 na Cmentarzu Powązkowskim. Miejsce jego domniemanej mogiły wskazuje kamienna płyta z napisem....„w pobliżu tej tablicy spoczywają pod drogą cmentarną w nieoznakowanej mogile zbiorowej usunięci przez zaborcę z kościoła przy ul. Długiej po Powstaniu Listopadowym i tu skrycie pogrzebani księża pijarzy i polscy patrioci, między innymi Ignacy Zaborowski autor pierwszych logarytmów polskich... I wielu innych... Requiescant in pace”...

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 
  
 
 

Pozostałe artykuły TROCHĘ HISTORII
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU