Czwartek, 23 maja 2019    Leoncjusza, Michała, Renaty  
 
 
 
TROCHĘ HISTORII - History Lessons

Franciszek Ksawery Kasparek - polski prawnik Ewa Michałowska-Walkiewicz


11-03-2018
ostatnia aktualizacja 11-02-2018, 12:04

Franciszek Kasparek, urodził się dnia 29 października 1844 roku w ukraińskim Samborze. Zmarł dnia 4 sierpnia 1903 w Krakowie. Był to polski prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego członek krakowskiej Akademii Umiejętności.Franciszek Ksawery Kasparek - polski prawnik

Pochodzenie i rodzina
Był on synem Józefa, który pracował jako kasjer obwodowy przy ówczesnym zarządzie miejskim. Nauki Franciszek pobierał w gimnazjum w Samborze do roku 1862, następnie studiował on prawo na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1862–1865, w następnym roku Franciszek przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie odbył praktykę w krakowskiej Prokuratorii Skarbu. Jako pierwszą pracę podjął on w sądzie w Krakowie i Tarnowie. W roku 1869 obronił on na UJ doktorat praw, a w dwa lata później habilitował się w dziedzinie filozofii prawa. Jego pracą naukową była praca nosząca tytuł Zasady główne ustaw małżeńskich Kościoła katolickiego ze stanowiska filozofii. Po zdanym egzaminie końcowym, został docentem w Katedrze Filozofii Prawa i Prawa Narodów UJ.

Praca na uniwersytecie
Kierownictwo tej katedry, Franciszek Kasparek objął rok później, wraz z nominacją na profesora nadzwyczajnego. Również w roku 1872 uzyskał on habilitację z prawa narodów. W roku 1875 mianowany on został profesorem zwyczajnym. Czterokrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa UJ, prorektora, a także rektora. W  roku 1894 wprowadził on na UJ wykłady z prawa międzynarodowego prywatnego. Opowiadał się za dopuszczeniem kobiet do uniwersyteckich studiów prawniczych.

W 1883 roku, został powołany na członka-korespondenta Akademii Umiejętności w Krakowie, od roku 1891 był członkiem czynnym Akademii Umiejętności. W latach 1883–1891 pełnił funkcję sekretarza Komisji Prawniczej AU, a od roku 1887 był w gronie członków-założycieli Towarzystwa Prawniczego w Krakowie, współpracował on również jako korespondent z Instytutem Prawa Międzynarodowego w Brukseli. Brał on także czynny udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych Rządowych Historyczno-Prawnej, Sądowej i Politycznej. Od roku 1884, Kasparek sprawował mandat radnego miasta Krakowa. Działał w Towarzystwie Czerwonego Krzyża w Krakowie oraz Towarzystwie Tatrzańskim. W dniu 6 marca 1903 roku, został wybrany prezesem Klubu Prawników w Krakowie.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 
  
 

Pozostałe artykuły TROCHĘ HISTORII
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU