Poniedziałek, 18 lutego 2019    Konstancji, Krystiana, Sylwany  
 
 
 
TROCHĘ HISTORII - History Lessons

Teodor Waga - wybitny nauczyciel Ewa Michałowska-Walkiewicz


11-29-2018
ostatnia aktualizacja 11-29-2018, 11:53

Szymon Waga, urodził się dnia 26 listopada 1739 roku na ziemi wizeńskiej na Litwie. Zmarł on natomiast w dniu 23 listopada 1801 roku w Warszawie. Był to polski prawnik, historyk i geograf. Nauczyciel literatury, historii, geografii i prawa w szkołach pijarskich.Alejka, pod którą znajduje się grób o. Teodora Wagi w zbiorowej mogile pijarów i poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, SI na Cmentarzu PowązkowskimAlejka, pod którą znajduje się grób o. Teodora Wagi w zbiorowej mogile pijarów i poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, SI na Cmentarzu Powązkowskim

Lata młodości
Uczęszczał on do kolegium pijarskiego w Szczuczynie Mazowieckiej. Był on najzdolniejszym uczniem Stanisława Konarskiego. Po ukończeniu szkoły, był nauczycielem w rzeszowskim kolegium pijarów. Posiadał on wybitną zdolność przekazywania wiedzy uczniom, przeplatając swoje wykłady anegdotami.

W roku 1754, Waga wstąpił do zgromadzenia pijarów. Przyjął on wówczas imię Teodora od Św. Klemensa. Nowicjat odbywał w latach 1754/1755-1755/1756 w Podolińcu. Wkrótce potem podjął studia w zakresie nauk humanistycznych w rzeszowskim seminarium zakonnym, a następnie rozpoczął 2-letnie studia filozoficzne w Międzyrzeczu Koreckim.

Spełnienie w literaturze
Teodor Waga był autorem wielu znanych dzieł, takich jak Historia książąt i królów polskich krótko zebrana, Wyciąg z geografii polskiej, Kadencje sądów ziemskich i grodzkich oraz juryzdykcji sądowych, Inwentarz praw statutów, konstytucji koronnych i Wielkiego księstwa Litewskiego, Zbiór krótki potrzebnych wiadomości kawalerowi maltańskiemu. Opracował on także komentarz do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 
  
 
 

Pozostałe artykuły TROCHĘ HISTORII
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU