KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek 23, Styczeń 2020   I   Fernandy, Jana, Rajmundy
STYL ŻYCIA > Fotoreportaże

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

    25 Sierpień, 2012

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

24 sierpnia, 2012 roku rozpoczął się IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy z udziałem Podsekretarza Stanu w MSZ Jerzego Pomianowskiego.

Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski w piątek 24 sierpnia wziął udział, w imieniu Ministra Radosława Sikorskiego, w uroczystym rozpoczęciu IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywającego się w dniach 23-26 sierpnia br. w Warszawie i Pułtusku.

W swoim wystąpieniu Minister Pomianowski podziękował licznie zebranym reprezentantom polskiej diaspory za dotychczasową intensywną współpracę i owocne kontakty z MSZ. Przedstawił zebranym priorytety polityki polonijnej w najbliższych latach, wskazując na nowe wyzwania i zjawiska, związane ze zmianami struktury wiekowej, statusu materialnego i społecznego społeczności polskiej w świecie. Zwrócił uwagę na nową strukturę organizacyjną współpracy z Rodakami za granicą, powierzonej od bieżącego roku Ministrowi Spraw Zagranicznych. Wskazał również na jakościową zmianę, dokonującą się w relacjach z Polonią i Polakami za granicą, skutkującą położeniem większego nacisku na wszechstronną współpracę, zamiast dotychczasowej opieki, która zostanie zarezerwowana dla sytuacji, w których pomoc państwa polskiego będzie niezbędna do wyegzekwowania należnych naszym Rodakom praw.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Galeria

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969