Poniedziałek, 18 lutego 2019    Konstancji, Krystiana, Sylwany  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Walter Wiesław Gołębiewski, MBA


01-21-2018
ostatnia aktualizacja 01-22-2018, 07:32

Przypadająca w 2018 roku 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna dla współczesnego pokolenia Polaków okazja do wyeksponowania doniosłego wkładu naszego narodu w kształtowanie się ładu politycznego Europy i świata po zakończeniu I wojny światowej. W procesach tych wybitną rolę odegrała polska emigracja XIX i XX-wieczna.Chief of Polish State Józef Piłsudski and Prime Minister of Republic of Poland Ignacy Paderewski arriving to Polish ParliamentChief of Polish State Józef Piłsudski and Prime Minister of Republic of Poland Ignacy Paderewski arriving to Polish Parliament

Zakorzeniając się w krajach zamieszkania i pomnażając ich potencjał nie zerwała więzi z Ojczyzną. Włączyła się w nurt radykalnych przemian. Niejednokrotnie przyczyniała się do promocji sprawy polskiej na arenie międzynarodowej przez zaangażowanie społeczne i polityczne, ale także dzięki swej działalności artystycznej i naukowej przyczyniała się do popularyzacji polskości w krajach zamieszkania. W decydującym momencie nie zawahała się przed złożeniem najwyższej ofiary, zasilając rozmaite polskie formacje wojskowe, które na frontach wojennych potwierdzały prawo Polski do obecności na mapie Europy.

Przygotowywana przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ma na celu przypomnienie znaczenia powszechnie znanych działaczy politycznych różnych stronnictw, partii i środowisk, którzy podczas I wojny światowej znajdowali się na emigracji (Ignacy Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, członkowie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i in.), a także formacji wojskowych tworzonych na emigracji (np. Legion Bajończyków, Armia gen. Hallera).

Pragniemy jednak ukazać także mniej znane postacie i wydarzenia ilustrujące wkład polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości: walki ok. 200 tyś. rzeszy Polaków w armii amerykańskiej, udział polskich emigrantów w Niemczech w tworzeniu Armii Polskiej we Francji, a później w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, działalność Zygmunta Mineyki i wkład kolonii polskiej w Grecji, działalność Komitetu Polskiego w Sztokholmie, działalność Polskiego Komitetu Centralnego Brazylii w Kurytybie, działalność filii Komitetu Narodowego Polskiego w Buenos Aires oraz jej przewodniczącego Gustawa Jasińskiego, historię V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, działalność organizacji polskich w Mandżurii.  Problematyka ta jest w mniejszym stopniu rozpoznana, a związane z nią wydarzenia i biografie poszczególnych ludzi należą do ważnego wkładu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości.  

Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej.  

W załącznikach przesyłamy formularz zgłoszeniowy.

Po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres:

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
01-938 Warszawa
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, pokój 315

lub e-mail: niepodleglosc2018@wp.pl w terminie do 30 maja 2018 r.

Teksty referatów prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 30 czerwca 2018 r. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

Z wyrazami szacunku,
Walter Wiesław Gołębiewski, MBA
Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią 

 

 
  
 
 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU