KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 28 lutego, 2020   I   Ludomira, Makarego, Wiliany

Wybieranie pieniędzy z konta IRA przed czasem

Elżbieta Baumgartner     20 września, 2019

Wybieranie pieniędzy z konta IRA przed czasem

Gdy szybko potrzebujesz gotówki, pomocne może być twoje konto emerytalne. Ale zanim cokolwiek zrobisz, zapoznaj się z przepisami, bo błędy mogą być kosztowne. W opracowaniu tym skoncentrujemy się na najbardziej popularnych kontach IRA.

Wyjątki od kary za wczesną wypłatę

Od kwot wybranych z kont emerytalnych IRA (Individual Retirement Account) musimy zapłacić podatki dochodowe, a jeżeli nie mamy ukończonego 59.5 roku, to przyjdzie dodatkowo zapłacić 10-procentową karę (early withdrawal penaty). Istnieje kilka sytuacji, w których kara nie obowiązuje. Są to: przypadki losowe, dystrybucja w serii równych rat, 60-dniowa pożyczka z IRA, zakup pierwszego domu, koszt wyższej edukacji podatnika albo jego dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, wydatki medyczne przekraczające 7.5 proc. dochodu brutto (Adjusted Gross Income). Wymienione wyjątki omówione są poniżej.

Przypadki losowe

W następujących okolicznościach można wypłacić środki z IRA przed ukończeniem 59.5 roku bez kary:

  • Właściciel konta stał się niepełnosprawny. Urząd Podatkowy uważa za niepełnosprawną osobę, która nie jest zdolna do żadnego znaczącego zarobkowania (substantial gainful activity) z powodu śmiertelnej choroby lub takiej, która może trwać co najmniej 12 miesięcy.
  • Właściciel zmarł i pieniądze przeszły na rzecz beneficjenta lub majątku spadkowego.
  • Rodzina ma duże wydatki medyczne.

Ta ostatnia ewentualność zasługuje na wyjaśnienie. Kara za przedwczesną likwidację IRA nie jest naliczona, jeżeli użyjemy tych pieniędzy na wydatki medyczne. Jednak wybrana kwota musi przewyższać 7.5% naszego dochodu brutto (Adjusted Gross Income, wiersz dołu formularza 1040). Próg 7.5% od AGI nie obowiązuje tylko osób, które przez co najmniej 12 tygodni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i musiały zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne.

Dystrybucja w serii równych rat

Uwaga: Rzadko kto wie, że można zacząć korzystać z emerytalnej puli w każdym wieku bez kary, jeżeli zacznie się wypłatę w serii “równych okresowych rat” (substantially equal periodic payments), ustalonych na podstawie przewidywanej długości życia. Przepis ten jest szczególnie ważny dla spadkobierców, którzy odziedziczyli IRA po rodzicach czy dziadkach.

Wysokość rat musi być dokładnie wyliczona, biorąc pod uwagę pozostałą długość życia właściciela (life expectancy) lub właściciela i jego współmałżonka (joint life expectancy). Raty muszą być wypłacane co najmniej rocznie.

“Równe okresowe raty” nie muszą trwać aż do reszty życia. Można ich zaprzestać lub zmienić po pięciu latach lub wtedy, gdy osiągniemy 59.5 roku (w zależności od tego, co nastąpi później). Możemy nawet całkowicie zlikwidować konto.

60-dniowa pożyczka z IRA

Raz na 12 miesięcy można przenieść swoje konto IRA gdzie sobie życzymy (do innego banku, funduszu powierniczego, domu maklerskiego). Normalnie poprosilibyśmy finansowe instytucje o dokonanie transferu elektronicznie między sobą. Ale możemy wypłacić środki sami i oddać je dopiero za 60 dni, co będzie równoznaczne z krótkotrwałą pożyczką. To pociągnięcie niestety ma dwie wady.

Po pierwsze, bank może nam potrącić 20 proc. tytułem zaliczki podatkowej (tax withholding). Jeżeli za 60 dni zechcemy wpłacić pieniądze z powrotem, brakującą kwotę musimy dopłacić. z własnej kieszeni, w przeciwnym razie zostanie to uznane za przedwczesną dystrybucję. Naturalnie, 20-procentową zaliczką podatkową uwzględnimy na rozliczeniu podatkowym i nadpłaconą kwotę otrzymamy z powrotem.

Po drugie, musimy zwrócić pieniądze na czas. Jeden dzień opóźnienia, a pożyczka będzie potraktowana jako dystrybucja i winni będziemy podatek dochodowy i 10 proc. kary. I tak pożyczenie 20,000 dol. może nas kosztować kilka tysięcy dolarów w zależności od naszego federalnego przedziału i stanowego podatkowego. Przykra perspektywa.

Zakup pierwszego domu

10-procentowa kara nie jest liczona od kwoty do 10,000 dol. przeznaczonej na zakup pierwszego domu w przeciągu 120 dni od daty dystrybucji. Dom musi być podstawowym miejscem zamieszkania (principal residence) podatnika, jego małżonka, dzieci, wnuków i innych zstępnych podatnika lub jego małżonka.

Aby dom uważać za „pierwszy”, osoba kupująca go (i małżonek), nie może posiadać domu (principle residence) w ostatnich dwóch latach.

Koszty wyższej edukacji

Środki zakumulowane na IRA mogą być przeznaczone na uznane przez IRA wydatki związane ze zdobyciem wyższego wykształcenia podatnika, jego współmałżonka lub dzieci i wnuków któregoś z małżonków. Do wydatków tych zaliczają się czesne, opłaty i książki.

Uwaga: Nie ma tu limitu, z czego wynika, że dziadek, który uskładał setki tysięcy dolarów na IRA, może spokojnie wydać pieniądze na dalszą edukację całej rodziny, unikając płacenia kary. Oczywiście, podatku dochodowego nie uniknie.

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Przysługuje nam zwolnienie od kary, jeżeli środki z IRA przeznaczymy na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie, współmałżonka i osób będących na utrzymaniu, jeżeli spełniamy następujące warunki:

  • otrzymywaliśmy zasiłek dla bezrobotnych przez przynajmniej 12 kolejnych tygodni,
  • wybraliśmy pieniądze w roku podatkowym, gdy byliśmy bezrobotni lub w następnym, ale nie później niż 60 dni po podjęciu nowej pracy.

Uwaga: Do ulgi tej kwalifikują się nawet osoby pracujące na własny rachunek, które spełniają powyższe warunki i otrzymywałyby zasiłek dla bezrobotnych, gdyby nie fakt, że były self-employed (samozatrudnieni nie są objęci ubezpieczeniem od bezrobocia).

Wniosek

Jak widać, w wielu okolicznościach można zlikwidować IRA bez kary. Ale pamiętajmy, że choć wypłata pieniędzy jest łatwa, odbudowanie emerytalnej puli nie jest, bo możemy deponować na IRA tylko po 6,000 dol. Rocznie począwszy od 2019 roku, plus 1,000 dol. w przypadku osób po pięćdziesiątce.

Przepisy regulujące wpłaty, wypłaty i dziedziczenie kont emerytalnych bywają skomplikowane. Więcej na temat programów IRA, Roth IRA, SIMPLE IRA, Keogh, SEP, 401(k), ), 403(b) i 457(b) i innych można przeczytać w książce pt. Amerykańskie emerytury, a o amerykańskich przepisach podatkowych w książce „Jak oszczędzać na podatkach”.


Elżbieta Baumgartner
Autorka książek o profilu finansowym i konsumenckim, doostępnych w polonijnych księgarniach i bezpośrednio od wydawcy: tel: 718-224-3492.
Spis tych i wielu innych poradników >>>


REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969

Imprezy Dodaj wydarzenie

New York
NY Open International Judo Team Tournament
Preliminary competition starts at 11 am Finals matches at TBD Time line & order of fights at the 2020 NY Open Judo Teams: TBD (Competition finished around 5:30 pm) Awards Ceremony held immediately after the competition Banquet Dinner, NYAC 9th Floor (after the Awards Ceremony) For further questions please contact: John Walla, Tournament Director Tel. 1.917.453.4031 Alessandro Hamada, Tournament Director Tel. 1.917.664.7327
New Jersey
Koncert Andre i Skalar US w Garfield
Zapraszamy do Wisła Club
Illinois
Festiwal Taste of Polonia 2020
Festiwal Taste of Polonia Cztery dni zabawy od piątku do poniedziałku 4-7 wrzesnia, 2020 w Labor Day Weekend! W Labor Day Weekend Centrum Kopernikowskie oraz pobliski plac jak co roku wypelnia sie muzyka na zywo, jedzeniem oraz roznymi atrakcjami dla kazdego w kazdym wieku. Taste of Polonia to najstarszy polski festiwal w Stanach Zjednoczonych organizowany co rocznie od 1979 roku. Muzyka grana na zywo odbywa się na 4 scenach, na których wystepuje ponad 30 zespolow- Rock, Pop, Jazz, Polka, Dance, World; wspaniale jedzenie, polskie piwo, kasyno i pelnym bar w srodku budynku kopernikowskim, zabawy dla dzieci i wiele więcej….
New York
Adam Kownacki "BabyFace" vs Robert Helenius "The Nightmare" - Tickets
Prices: $67, $87, $117, $157, $257, $357, $507
New York
Przyjmowanie podań na stypendia dla studentów wyższych uczelni w USA w 2020 r.
Ten program stypendialny prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach. Pomoc ta jest częścią ogólnej misji PSFCU. Nasza Unia udziela jej już od kilkunastu lat, umożliwiając młodym ludziom realizację marzeń o zdobyciu wyższego wykształcenia. Program stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego PSFCU. Jest to autonomiczny program stypendialny Naszej Unii, przeznaczony dla studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie undergraduate jak i graduate. Powstał on z inicjatywy Rady Dyrektorów i Zarządu Naszej Unii, aby nagradzać najzdolniejszych studentów będących Członkami PSFCU i zarazem głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia w tym programie są przyznawane przez Komisję Stypendialną składającą się z wykładowców wyższych uczelni, w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, aplikacja oraz instrukcje są dostępne poniżej. Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym PSFCU w 2020 r. Program tylko dla Członków PSFCU, którzy otworzyli konto przed 1 stycznia 2019 r. Studenci pierwszego roku (undergraduate) nie mogą brać udziału w programie. Stypendium PSFCU można otrzymać tylko raz na każdym poziomie nauki, np. raz jako udergraduate student i raz jako graduate student; Minimalne GPA 3.0 Laureaci programu, przed otrzymaniem nagrody, muszą przedstawić dowód kontynuacji nauki w semestrze jesiennym 2020 (proof of enrollment). Wymagane są dwa listy referencyjne. Przynajmniej jeden list referencyjny musi pochodzić od profesora akademickiego na oficjalnym papierze listowym. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być zapisane i załączone w następującej formie: nazwisko_imię_rodzaj dokumentu.pdf, np. Kowalski_Jan_Transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf Pracownicy PSFCU nie mogą brać udziału w Programie Stypendialnym PSFCU. Podanie o stypendium PSFCU za rok 2020 UWAGA! Podania oraz wymagane dokumenty mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Po naciśnięciu przycisku Submit; każdy aplikant dostanie numer referencyjny swojej aplikacji. Numer ten jest potwierdzeniem, że aplikacja wpłynęła do PSFCU. Prosimy zapisać numer referencyjny. Termin składania podań przez studentów;w uczelni wyższych upływa z dniem 2 marca 2020 r.! Zwycięzcy programu zostaną powiadomieni pod koniec maja 2020 r. Wydrukowane i dostarczone podania za pomocą faxu, emaila, czy zostawione w jednym z oddziałów PSFCU nie będą uznane. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail lub skontaktować się z Działem Marketingu telefonicznie
zobacz wszystkie