KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek 27, Styczeń 2020   I   Anieli, Juliana, Przemysława
POLONIA USA > Wiadomości polonijne

Wnioski na projekty polonijne na I połowę 2020 r. przyjmuje Konsulat RP w NY

    06 Listopad, 2019

Przedstawiciele Polonii z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego mogą teraz składać wnioski na projekty polonijne na I połowę 2020 r.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza przedstawicieli Polonii z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów polonijnych na I połowę 2020r.

Ogłaszamy nabór wniosków na projekty polonijne skierowane do Polonii i planowane na I połowę 2020 roku. W nieprzekraczalnym terminie, do piątku 22.11.2019r. przyjmujemy wnioski na projekty planowane do realizacji od początku stycznia do końca czerwca przyszłego roku. Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty powinny obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

 • nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce,
 • wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania,
 • wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny wpisywać się w założenia „Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020.”

 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (w formacie excel) oraz oświadczenie ws. unikania podwójnego finansowania zadań wchodzących w skład jednego projektu polonijnego realizowanego ze środków DWPPG.

 W przypadku Państwa zainteresowania realizacją projektu, wypełniony wniosek w formie pliku .exl oraz oświadczenie prosimy kierować na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl

 

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

 • NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.
 • CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu (oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie).
 • KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola (kwota nie większa niż 30-40% całości budżetu). Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę.

UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo  pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

 • PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić z nazwy.
 • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto (adres), w którym projekt będzie zrealizowany.
 • TERMIN REALIZACJI PROJEKTU -  jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. „maj” lub „I półrocze.”
 • CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o  dokładne informacje na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.
 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu (etapy, przygotowania, sam projekt, ewaluacja itd.) w kilku zdaniach, w sposób zachęcający do pozytywnego rozpatrzenia.
 • OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.
 • UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH - prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą (patrz: wyżej).

Wszystkie wnioski są wstępnie oceniane pod względem merytorycznym w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Następnie po ewentualnej pozytywnej weryfikacji wysyłane są do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej i finalnej oceny oraz potencjalnej akceptacji. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy Państwu tak szybko, jak będzie to możliwe.

UWAGA: Informujemy również, że na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23.09.2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Szef Kancelarii Senatu ogłosił w dn. 01.10.2019r. nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku.

WAŻNE: Wnioski mogą być składane tylko i wyłącznie przez podmioty zarejestrowane na terenie Polski. Więcej informacji uzyskacie Państwo tutaj: https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/art,12071,ogloszenie-o-naborze-ofert.html

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969