Poniedziałek, 16 września 2019    Jagienki, Kamili, Korneliusza  
 
 
 
POLSKA - News from Poland

Poszerzanie kręgu osób pozbawionych dostępu do tajemnic państwowych Michał Klonowski


05-19-2019

Byli esbecy, funkcjonariusze służb wojskowych oraz ich współpracownicy sprzed 1989 roku nie uzyskają poświadczeń bezpieczeństwa - dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przygotowywana przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych idzie znacznie dalej niż weryfikacja przeprowadzona w peerelowskich służbach z początkiem lat 90.

„Dostęp do informacji niejawnych stracą tysiące urzędników i pracowników prywatnych firm” - czytamy w gazecie.

„DGP” ustalił, że Kamiński skierował z końcem kwietnia pismo do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w którym przekazuje do rozpatrzenia projekt ustawy z pominięciem pozostałych etapów procesu legislacyjnego określonych regulaminem pracy rządu.

„Powodem ma być <pilne dostosowanie obecnych rozwiązań do obserwowanych w ostatnim okresie zmian i występowania nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla informacji niejawnych>” - napisał dziennik wskazując, że nowe rozwiązania mają dotyczyć m.in. „odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, które umożliwia dopuszczenie do pracy lub służby związanych z dostępem do informacji objętych klauzulą <poufne> lub wyższej”.

Taka odmowa ma być automatyczna, gdy „osoba sprawdzana była zatrudniona lub współpracowała z organami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z lat 1944–1990”.

„Oznacza to, że byłym pracownikom komunistycznych służb specjalnych automatycznie nie będzie przedłużane poświadczenie dopuszczające do państwowych tajemnic. Nawet jeśli zostali pozytywnie zweryfikowani po upadku PRL i dostali pracę np. w policji, Urzędzie Ochrony Państwa, innych organach bezpieczeństwa państwa czy dyplomacji” - czytamy w gazecie.

Bardzo ważne jest zawarte w zapisie sformułowanie: „lub współpracowała”, ponieważ znacznie poszerza krąg osób pozbawionych dostępu do tajemnic państwowych.

„Nie wiadomo, jaki ostateczny kształt przyjmie ustawa, ale projekt zakłada również m.in. rozbudowanie ankiety bezpieczeństwa osobistego. Zakładana data wejścia ustawy w życie to 1 października 2019 r.” - napisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
  
 

Pozostałe wiadomości: POLSKA - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU