Poniedziałek, 16 września 2019    Jagienki, Kamili, Korneliusza  
 
 
 
POLSKA - News from Poland

Czy będzie mniej lekcji religii w krakowskich szkołach? Stanisław Dębicki


05-19-2019

Prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski zwrócił się do Kurii Metropolitalnej z prośbą o rozważenie możliwości zmniejszenia liczby godzin nauki religii do jednej w tygodniu dla pierwszych roczników szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 - poinformował „Dziennik Polski”.

Jest to pokłosie uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa z 27 marca.

Prezydent wyraził przekonanie, że zgoda metropolity, księdza arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego, przyczyniłaby się do poprawy warunków nauki krakowskich uczniów.

„Jeszcze raz zapewniam, że miałaby ona charakter jednorazowej decyzji w związku z absolutnie wyjątkową sytuacją rocznika uczniów, którego ona dotyczy” - napisał w cytowanym przez gazetę liście Majchrowski.

W tym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych) będzie się ubiegało 13 350 uczniów z Krakowa (7100 absolwentów szkół podstawowych i 6250 z gimnazjów). Obecnie w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych uczy się 9,3 tys. uczniów” - czytamy w „DP”.

Uchwała RMK miała na celu przygotowanie rekomendacji dla dyrektorów szkół o przeniesieniu zajęć z religii na pierwszą lub ostatnią godzinę, co powinno być ułatwieniem dla tych rodziców i ich dzieci, które nie chodzą na religię.

Pod koniec kwietnia uchwałę unieważnił wojewoda małopolski Piotr Ćwik (z zawodu katecheta), który uznał, że radni znacząco przekroczyli swoje kompetencje naruszając porządek prawny. Ustalanie harmonogramu zajęć jest bowiem wyłączną domeną dyrektora szkoły.

„Radni, którzy poparli uchwałę, podkreślali jednak, że nie chodzi o narzucenie dyrektorom, co mają robić, ale przygotowanie rekomendacji dla nich, nauczycieli i rodziców, a ostateczna decyzja będzie i tak należeć do dyrektorów. Co ciekawe, wojewoda nie dopatrzył się naruszenia prawa w kolejnym postulacie uchwały, czyli zmniejszenia liczby lekcji religii z dwóch do jednej dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w związku z kumulacją roczników. Decyzja ta należy jednak do kurii krakowskiej. I właśnie w tej sprawie prezydent Jacek Majchrowski wystosował list do kurii” - napisał „Dziennik Polski”.

Kuria nie zgodziła się na tę propozycję. Dyrektor jej Wydziału Katechetycznego ks. Andrzej Kielian, zaproponował, by w zamian część z zajęć lekcyjnych prowadzić w salkach parafialnych. Zmniejszenie liczby godzin z religii dla klas z tak zwanego podwójnego rocznika jest nadal możliwe. Kuria nadal może wydać indywidualne zgody po wniosku dyrektora szkoły. Takie sytuacje mają nie być jednak powszechne.

Stanisław Dębicki
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
  
 

Pozostałe wiadomości: POLSKA - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU