Piątek, 06 grudnia 2019    Dionizji, Leontyny, Mikołaja  
 
 
 
POLSKA - News from Poland

Rada dla bezdomnych Stanisław Dębicki


07-17-2019

Prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski powołał Radę do spraw Bezdomności, która ma wypracować praktyczne rozwiązania na rzecz osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz koordynować podejmowane przez miasto i organizacje pozarządowe działania - poinformował portal internetowy krakowskiego wydania „Gościa Niedzielnego”.Rada dla bezdomnych

- Mamy świadomość wyzwania, jakie dla miasta stanowią osoby bezdomne, zarówno te, które nie chcą zmieniać swojego stylu życia, jak i te, które walczą o wyjście z kryzysu bezdomności. Dlatego ważne jest powołanie ciała, które zajmie się koordynacją licznych działań podejmowanych przez miasto na rzecz osób bezdomnych oraz działalności organizacji pozarządowych - powiedział prezydent dziennikarzom (cytat za portalem).

Przewodniczącą Rady jest radna Alicja Szczepańska, wiceprzewodniczącą Natalia Rutkowska jako przedstawiciel NGO, a sekretarzem Małgorzata Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Pozostałymi członkami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych, Krakowskiej Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

„Do zadań Rady należy opiniowanie dokumentów strategicznych miasta i aktów prawa miejscowego dotyczących osób w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie gminy miejskiej Kraków oraz proponowanie rozwiązań i wypracowanie form współdziałania z osobami w kryzysie bezdomności. Do kompetencji rady należy także edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania stereotypom funkcjonującym w społecznym postrzeganiu bezdomności i stygmatyzacji doświadczających jej osób” - czytamy na stronie internetowej krakowskiego „Gościa Niedzielnego”.

Stanisław Dębicki
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
 
  

 

Pozostałe wiadomości: POLSKA - News from Poland
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU