KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 18 lutego, 2020   I   Konstancji, Krystiana, Sylwany

Czy w Krakowie ranni na misjach weterani będą jeździć za darmo?

Stanisław Dębicki     25 sierpnia, 2019

Czy w Krakowie ranni na misjach weterani będą jeździć za darmo?

Radni Krakowa dla Mieszkańców chcą, żeby żołnierze, którzy odnieśli rany podczas służby pełnionej w misjach poza granicami Polski mieli prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską w podwawelskim grodzie - poinformował portal KrkNews.

Przygotowując się do prac nad uchwałą w tej sprawie zorientowali się, jak ten problem jest rozwiązywany gdzie indziej.
„Należy podkreślić, że w wielu miastach, w tym m.in. w Poznaniu, Lublinie oraz Wrocławiu weterani poszkodowani są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na wszystkich typach linii” - czytamy w cytowanym przez portal uzasadnieniu projektu.

Podstawę do korzystania z darmowych przejazdów można łatwo zweryfikować, ponieważ każdy z weteranów, który odniósł obrażenia w trakcie pobytu na misji posiada legitymację weterana-poszkodowanego, wydawaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Zgodnie z tzw. ustawą o weteranach, żołnierzom poszkodowanym w misjach przysługują 50 proc. zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, a także 37 proc. ulgi na bilety kolejowe. Są jednak pewne obwarowania” - napisano na stronie www.krknews.pl.

- Mamy zniżki, ale one przysługują wyłącznie tym, którzy pobierają rentę bądź emeryturę. Reprezentowane przeze mnie stowarzyszenie występowało do kilku miast z prośbą o podjęcie podobnych inicjatyw, które uważa za uhonorowanie ich działalności. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, wspieramy te inicjatywy i kibicujemy im. Sądzę, że nie jest to coś, co powali budżety miast - powiedział portalowi prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju starszy chorąży Tomasz Kloc.

Według szacunków SRiPwMPGK weteranów-poszkodowanych jest około 850, z czego blisko połowa to osoby, które odniosły najniższy uszczerbek na zdrowiu (od 1-9 procent). Najciężej rannych jest około setki.

Mam nadzieję, że moje ukochane miasto szybko dołączy do tych, które już przyznały osobom rannym i poszkodowanym na zagranicznych misjach prawo do darmowych przejazdów lokalnymi środkami komunikacji zbiorowej. Z pewnością należy im się takie udogodnienie.


Stanisław Dębicki
Dziennik Polonijny
Polish Pages Daily News

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969