KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 6 czerwca, 2020   I   10:01:50 AM EST   I   Laury, Laurentego, Nory

Michnik będzie wreszcie deportowany do Polski?

Michał Klonowski     12 października, 2019

Michnik będzie wreszcie deportowany do Polski?

Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił nowe zarzuty wobec byłego sędziego stalinowskiego Stefana Michnika, o którego tymczasowe aresztowanie wystąpił we wrześniu Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie - poinformował Polską Agencję Prasową dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca Prokuratora Generalnego RP Andrzej Pozorski.

„O ewentualnym wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania zdecyduje w najbliższy poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie” - czytamy w depeszy PAP.

- W tej sprawie zgromadzono obszerny i wyczerpujący materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Stefanowi Michnikowi łącznie 93 zarzutów popełnienia w 1952 i 1953 roku w Warszawie tzw. zbrodni sądowych. To przestępstwa stanowiące zbrodnie komunistyczne i wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Polegały one na wydaniu przez niego bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci oraz kary długoletniego więzienia, a także wydanie postanowień o tymczasowym aresztowaniu wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Czyny zarzucone Stefanowi Michnikowi w datach ich popełnienia, stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości i były zakazane przez ówcześnie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego - powiedział PAP prokurator Pozorski wskazując m.in. na art. VI pkt. c Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego stanowiącej załącznik do porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępstw Osi Europejskiej, uchwalonej w 1945 roku w Londynie.

„Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika był już wydany w 2018 roku, jednak na początku lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Goeteborgu zdecydował, że były sędzia stalinowski nie będzie Polsce wydany, a jako powody odmowy wskazano przedawnienie zarzucanych Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo. Tym razem pion śledczy IPN przedstawił nową argumentację prawną dotyczącą nieprzedawnialności zbrodni popełnionych przez Michnika” - napisała PAP.

- Czyny te zatem nie uległy przedawnieniu, stąd ich ściganie znajduje umocowanie zarówno w świetle przepisów prawa międzynarodowego jak i krajowego. Michnik działał w strukturach totalitarnego państwa, które posługiwało się na wielką skalę terrorem dla celów politycznych. W sprawach karnych kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej i politycznej dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych - dodał dyrektor GKŚZpNP.

„Na przesłanki o charakterze politycznym wskazuje analiza akt postępowań karnych, w których Michnik orzekał. Przykładowe sformułowania użyte w tych orzeczeniach brzmią: , <Działał on nie tylko na szkodę swojej Ojczyzny - Polski Ludowej, ale również na szkodę jej wielkiego sojusznika - Związku Radzieckiego, dając tym samym wyraz swej bezgranicznej wrogości do obozu pokoju i postępu>, ” czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Urodzony w 1929 roku Stefan Michnik mieszka od wielu lat w Szwecji i unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą polską placówką dyplomatyczną; nie odbiera również korespondencji kierowanej do niego w śledztwie prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ