Piątek, 17 stycznia 2020    Antoniego, Henryki, Mariana  
 
 
 
ŚWIAT

Rada Europy przeciw szariatowi Michał Klonowski


02-10-2019

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję uznającą prawo szariatu za sprzeczne z prawami człowieka, w szczególności z prawem do życia, do rzetelnego procesu sądowego, do poszanowania prywatności i życia rodzinnego, wolnością słowa, prawem do dobrowolnego zawarcia małżeństwa - poinformował portal internetowy „Gościa Niedzielnego”.Rada Europy przeciw szariatowi

„Parlamentarzyści są zaniepokojeni działalnością islamskich duchownych w krajach takich jak Grecja czy Wielka Brytania. W tych państwach sprawują oni faktyczną władzę sądowniczą wobec zamieszkujących tam muzułmanów” - czytamy w portalu.

Szariat stanowi zbiór szczegółowych reguł religijnych określających prawa i obowiązki muzułmanów we wszystkich sferach życia (praca, polityka, małżeństwo, rodzina, seksualność, sposób ubierania się), a także konsekwencje za ich przekroczenie aż do kary śmierci.

„Przykładowo, zgodnie z zasadami szariatu, mąż ma prawo do wymierzania kar cielesnych żonie niewypełniającej jego poleceń, żona nie może odziedziczyć po mężu więcej niż jednej czwartej majątku, a porzucenie islamu na rzecz innej religii lub ateizmu jest karana śmiercią. Z teoretycznego punktu widzenia szariat nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Europie. W praktyce jednak w niektórych krajach europejskich władza publiczna kieruje się przy podejmowaniu decyzji nie tylko prawem państwowym i międzynarodowym, ale również prawem szariatu. Tak jest np. w Grecji, Turcji, Azerbejdżanie i Wielkiej Brytanii” - napisano w portalu.

W tym ostatnim państwie istnieją rady do spraw szariatu odgrywające rolę sądów polubownych zastępujących państwowe przy rozstrzyganiu sporów małżeńskich i spadkowych miejscowych muzułmanów. W Grecji podobną funkcję sprawują mufti, czyli islamscy duchowni.

- Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odniosło się do zasad praw szariatu w kontekście postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zgromadzenie zwróciło uwagę na sprzeczność pomiędzy prawem szariatu a prawem do równego traktowania, wolności sumienia i religii, prawem własności prywatnej czy prawem do życia - powiedziała „Gościowi Niedzielnemu” dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Rozalia Kielmans-Ratyńska.

Michał Klonowski
Polish Pages Daily News
Amerykański Portal Polaków

 
 
  

 

WORLD NEWS - Wiadomości ze świata
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU