KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 18 lutego, 2020   I   Konstancji, Krystiana, Sylwany

Sprawy spadkowe w USA w Konsulacie RP w Nowym Jorku

28 grudnia, 2018

Sprawy spadkowe w USA w Konsulacie RP w Nowym Jorku

Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium USA w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem a nie z konsulatem.  Zobacz poniżej polskich adwokatów w USA zajmujących się spadkami, testamentami w NY, NJ, PA.

W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do konsulatu w celu potwierdzenia własnoręczność podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem. 

W przypadku transgranicznego postępowania spadkowego – tj. w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE – kluczowe znaczenie ma data śmierci spadkodawcy (przed lub po 17 sierpnia 2015 roku).

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969