Niedziela, 15 września 2019    Albina, Lolity, Ronalda  
 
 
 
IMIGRACJA DO USA - Immigration

Wizy studenckie F-1 na naukę w USA AMLOTUS zaprasza!


01-21-2019
ostatnia aktualizacja 02-08-2019, 14:29

Osoby chcące podjąć naukę w szkole języka angielskiego, na amerykańskim uniwersytecie, w innym ośrodku akademickim, szkole podstawowej lub średniej powinny starać się o wizę F-1Wizy studenckie F-1 na naukę w USA

Zgodnie z paragrafem 214(l) Aktu o Imigracji i Naturalizacji  wiza F-1 nie może być wydana osobie zamierzającej pobierać naukę w publicznej szkole podstawowej (klasy 0-8, przybliżony wiek 5-14 lat) oraz budżetowych ośrodkach edukacyjnych takich jak państwowe centra nauki języków. Uczniowie klas 9-12 (przybliżony wiek 14-18 lat) posiadający wizę F-1 mogą kształcić się w szkołach publicznych w okresie nie dłuższym niż rok. Zanim jednak otrzymają wizę powinni przedstawić dowody na uiszczenie pełnej, niesubsydiowanej kwoty czesnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów planujących naukę w prywatnych szkołach podstawowych i średnich.

Wjazd i długość pobytu na terenie USA

Osoby, które po raz pierwszy otrzymały wizy F-1 mogą wjechać na teren USA nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rejestracji zamieszczoną na formularzach I-20A-B. Ograniczenie to nie dotyczy osób przekraczających granicę po raz kolejny, aby kontynuować naukę wcześniej już rozpoczętą. Mogą one podróżować do USA w dowolnym czasie. Posiadacz wizy F-1 może pozostawać na terenie USA jeszcze w ciągu 60 dni po zakończeniu nauki lub kursu. Uwaga: w przypadku osoby posiadającej wizę F-1 nauka w państwowej szkole średniej nie może w sumie trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Małżonkowie i dzieci

Jeśli posiadacz wizy F-1 pragnie wyjechać do USA wraz z rodziną, jego małżonkowie oraz dzieci (w stanie wolnym poniżej 21 roku życia) mogą ubiegać się o wizy dla osób towarzyszących typu F-2.

Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. W przypadku, gdy rodzina nie zamierza towarzyszyć posiadaczowi wizy F-1 przez cały czas jego pobytu w USA, a pragnie go jedynie odwiedzić, należy podjąć starania o uzyskanie wizy turystycznej (B-2). Wizy F-2 nie upoważniają do podjęcia pracy w USA.

Osoby ubiegające się o wizę typu F powinny uzyskać z uczelni lub szkoły w USA formularz I-20A-B (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant F-1 Student Status – For Academic or Language Students), a osoby ubiegające się o wizę M-1 formularz  I-20M-N (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant M-1 Student Status Form). Formularze mogą być wydawane przez szkoły oraz inne ośrodki edukacyjne posiadające zezwolenie na przyjęcie zagranicznych studentów. Posiadanie formularzy I-20A-B i I-20M-N nie upoważnia do przekroczenia granicy USA, niezbędna jest również wiza.

Opłata za rejestrację w systemie SEVIS

Po wydaniu formularza I-20 amerykańska szkoła zobowiązana jest do elektronicznej rejestracji studenta w systemie SEVIS. Wiza nie może być wydana, jeśli informacje zawarte na formularzu I-20 nie zostały wprowadzone do bazy danych SEVIS.

Co robić przed rozpoczęciem starań o wizę F i M?

Osoby posiadające formularz I-20 wnoszą dodatkową opłatę za rejestrację w systemie SEVIS. Opłatę należy uiścić przed spotkaniem z konsulem. Fundusze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania systemem SEVIS. Opłata jest bezzwrotna, jednorazowa i należy ją wnieść za każdym razem, gdy student bierze udział w kolejnym, innym programie. Dla studentów z wizą F lub M oznacza to na ogół, że opłata jest ważna dopóty, dopóki zachowują status studenta w USA, bez względu na ewentualne zmiany szkół.

Opłatę można wnieść korzystając z formularza I-901 na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS)  http://www.fmjfee.com/.

Osoby ubiegajace sie o wizy F-2, M-2, J-2 nie wnoszą oddzielnej opłaty SEVIS, mimo że posiadają odrębny numer SEVIS.

Opłata SEVIS wynosi 200 USD.

Więcej informacji na temat opłat i systemu SEVIS znajduje się na stronie  DHS SEVP.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

Nauka Języka Angielskiego
Poszukiwany zawód
Wizy studenckie

KLIKNIJ TU >>>


 

 
  
 

Pozostałe artykuły: IMIGRACJA DO USA - Immigration
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU