Poniedziałek, 19 sierpnia 2019    Emilii, Julinana, Konstancji  
 
 
 
PRAWO i FINANSE - Law & Finance

Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU


03-13-2019
ostatnia aktualizacja 03-13-2019, 09:13

Nominacje do nowej rady dyrektorów otrzymali: Marek Chrząszcz, Dr Paweł Maciąg, Paweł Maciąg, Krzysztof Matyszczyk, Mec. Mariusz J. Śniarowski, Małgorzata Wądołowski i Mec. Henry Walentowicz.Kandydaci do Rady Dyrektorów PSFCU. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Informujemy, że Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się w sobotę, 18-go maja 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Operacyjnym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 9 Law Drive, Fairfield, NJ07004.

Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje trojga członków Rady Dyrektorów dobiegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W związku z tym, trzech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie. Dnia 16-go lutego 2019 r., Komisja Nominacyjna przekazała Franciszkowi R. Piwowarczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów PSFCU, nominacje do udziału w wyborach.

Zgodnie ze statutem, Komisja Nominacyjna została mianowana przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów PSFCU.

W jej składzie znaleźli się: Ewa Chmielewska (Przewodnicząca), Renata Jujka, Dariusz Pawluczuk, Jacek Szklarski oraz Leszek Wojtkowski.

Nominacje otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

  • Marek Chrząszcz
  • Dr Paweł Maciąg
  • Paweł Maciąg
  • Krzysztof Matyszczyk
  • Mec. Mariusz J. Śniarowski
  • Małgorzata Wądołowski
  • Mec. Henry Walentowicz

Członkowie, którzy chcieliby zostać dodani do listy kandydatów muszą złożyć petycję.

Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora PSFCU musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do głosowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję.Każdy kandydat musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy   ubezpieczeniowej PSFCU.  

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko dyrektora są określone w statucie PSFCU.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w PSFCU. Tylko oryginalne, otrzymane z PSFCU petycje są ważne - kopie nie będą akceptowane.

Zestawy petycji będą dostępne w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Opera cyjnymprzy 9 Law Drive, Fairfield, NJ, oraz w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Pytania w sprawie petycji należy kierować do Compliance Departament, numer telefonu: 973-808-3240 wewn. 6119. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi dokumentami muszą zostać złożone w PSFCU nie później niż do godz. 19:00, we środę 3-go kwietnia 2019 r. w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Dr., Fairfield, NJ, lub w oddziale przy 4147 North Harlem Ave., Norridge, IL.

Statut PSFCU wymaga, aby petycja była podpisana przez minimum 1944 Członków (2% ogólnej liczby członków na dzień 31-go stycznia 2019 r.).

Jeżeli zostanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego petycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby nie zostanie uwzględniony. Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zostanie wywieszona do dnia 13-go kwietnia 2019 r. w oddziałach PSFCU.

Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 18-go kwietnia 2019 r. do wszystkich Członków kwalifikujących się do udziału w wyborach. Każdy z Członków upoważniony jest do jednego głosu, bez względu naliczbę posiadanych kont. Wybory odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla użytkowników Bankowości Internetowej PSFCU.

Szczegółowe instrukcje głosowania znajdą się nakartach do głosowania. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty do głosowania do 13-go maja 2019 r. do godziny 23:59 czasu wschodniego USA.

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

 

 
  
 

Pozostałe artykuły: PRAWO i FINANSE - Law & Finance
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU