KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 26 lutego, 2020   I   Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Obowiązki ubezpieczonego w USA gdy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe

Marcin Luc     15 stycznia, 2020

Obowiązki ubezpieczonego w USA gdy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe

W przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków, by zmniejszyć jej rozmiary, a także by zabezpieczyć przed szkodą mienie bezpośrednio zagrożone. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić nam w granicach sumy ubezpieczenia poniesione przy tym koszty jeśli nasze działania były celowe, choć nieskuteczne. Jeśli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa w wykonywaniu tego obowiązku, odszkodowanie nie będzie nam się należało.

Posiadając jakiegokolwiek rodzaju ubezpieczenie, należy zdawać sobie sprawę z tego, iż wynikają z niego nie tylko określone prawa, ale także i obowiązki. Katalog tych obowiązków szczegółowo opisany jest w każdej polisie w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku zaistnienia szkody osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem, a także poszkodowany, powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Pamiętajmy, że jeżeli osoba ta, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełni powyższych obowiązków, a ma to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć odszkodowanie.

Jak wyglądają obowiązki ubezpieczonego w praktyce? Rozważmy przykładowo wypadek drogowy. Otóż, należy przede wszystkim przedsięwziąć wszelkie środki aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, starać się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczyć mienia osób poszkodowanych. Ubezpieczony powinien podjąć działania w celu zapobieżenia - w miarę możliwości - zwiększeniu się szkody. Jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia policji o zaistniałym zdarzeniu. Pamiętajmy, że ubezpieczony ma obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji o posiadanym ubezpieczeniu komunikacyjnym (nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy, dane kierującego), a także niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Ubezpieczony ma obowiązek współpracować z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody, informując go o wszystkich niezbędnych szczegółach. Ważnym „elementem” wyżej wymienionej kolizji i wypadku są świadkowie – jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane. Podobnie, szkody rejestrujmy w formie zdjęć już na miejscu zdarzenia. W ubezpieczeniach majątkowych ubezpieczony zobowiązany jest też do dokonania wszystkich czynności niezbędnych w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą.

W Greenpoint Insurance Brokerage oferujemy kompleksowe zabezpieczenie majątku od niemalże wszystkich ryzyk. Asystujemy w likwidacji szkód i informujemy o prawach i obowiązkach. Udzielamy porad i skupiamy się na indywidualnych potrzebach. Jeśli potrzebują Państwo korzystnej polisy, która zapewni odpowiednią ochronę zdrowia, życia, czy mienia zapraszamy do naszego biura. Współpracujemy z wieloma partnerami, oferując pełny pakiet ubezpieczeń począwszy od na terenie Nowego Jorku i New Jersey. By poznać szczegóły, a także uzyskać darmową wycenę,  prosimy o kontakt już dziś:

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.


Marcin Luc - Ubezpieczenia
Greenpoint Office >
Warwick Office >

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969

Imprezy Dodaj wydarzenie

New York
NY Open International Judo Team Tournament
Preliminary competition starts at 11 am Finals matches at TBD Time line & order of fights at the 2020 NY Open Judo Teams: TBD (Competition finished around 5:30 pm) Awards Ceremony held immediately after the competition Banquet Dinner, NYAC 9th Floor (after the Awards Ceremony) For further questions please contact: John Walla, Tournament Director Tel. 1.917.453.4031 Alessandro Hamada, Tournament Director Tel. 1.917.664.7327
New Jersey
Koncert Andre i Skalar US w Garfield
Zapraszamy do Wisła Club
Illinois
Festiwal Taste of Polonia 2020
Festiwal Taste of Polonia Cztery dni zabawy od piątku do poniedziałku 4-7 wrzesnia, 2020 w Labor Day Weekend! W Labor Day Weekend Centrum Kopernikowskie oraz pobliski plac jak co roku wypelnia sie muzyka na zywo, jedzeniem oraz roznymi atrakcjami dla kazdego w kazdym wieku. Taste of Polonia to najstarszy polski festiwal w Stanach Zjednoczonych organizowany co rocznie od 1979 roku. Muzyka grana na zywo odbywa się na 4 scenach, na których wystepuje ponad 30 zespolow- Rock, Pop, Jazz, Polka, Dance, World; wspaniale jedzenie, polskie piwo, kasyno i pelnym bar w srodku budynku kopernikowskim, zabawy dla dzieci i wiele więcej….
New York
Adam Kownacki "BabyFace" vs Robert Helenius "The Nightmare" - Tickets
Prices: $67, $87, $117, $157, $257, $357, $507
New York
Przyjmowanie podań na stypendia dla studentów wyższych uczelni w USA w 2020 r.
Ten program stypendialny prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach. Pomoc ta jest częścią ogólnej misji PSFCU. Nasza Unia udziela jej już od kilkunastu lat, umożliwiając młodym ludziom realizację marzeń o zdobyciu wyższego wykształcenia. Program stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni wchodzi w skład ogólnego programu stypendialnego PSFCU. Jest to autonomiczny program stypendialny Naszej Unii, przeznaczony dla studentów szkół wyższych uczęszczających na zajęcia zarówno na poziomie undergraduate jak i graduate. Powstał on z inicjatywy Rady Dyrektorów i Zarządu Naszej Unii, aby nagradzać najzdolniejszych studentów będących Członkami PSFCU i zarazem głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia w tym programie są przyznawane przez Komisję Stypendialną składającą się z wykładowców wyższych uczelni, w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych. Warunki uczestnictwa, aplikacja oraz instrukcje są dostępne poniżej. Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym PSFCU w 2020 r. Program tylko dla Członków PSFCU, którzy otworzyli konto przed 1 stycznia 2019 r. Studenci pierwszego roku (undergraduate) nie mogą brać udziału w programie. Stypendium PSFCU można otrzymać tylko raz na każdym poziomie nauki, np. raz jako udergraduate student i raz jako graduate student; Minimalne GPA 3.0 Laureaci programu, przed otrzymaniem nagrody, muszą przedstawić dowód kontynuacji nauki w semestrze jesiennym 2020 (proof of enrollment). Wymagane są dwa listy referencyjne. Przynajmniej jeden list referencyjny musi pochodzić od profesora akademickiego na oficjalnym papierze listowym. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być zapisane i załączone w następującej formie: nazwisko_imię_rodzaj dokumentu.pdf, np. Kowalski_Jan_Transcript.pdf; Kowalski_Jan_ACT.pdf Pracownicy PSFCU nie mogą brać udziału w Programie Stypendialnym PSFCU. Podanie o stypendium PSFCU za rok 2020 UWAGA! Podania oraz wymagane dokumenty mogą być składane tylko w formie elektronicznej. Po naciśnięciu przycisku Submit; każdy aplikant dostanie numer referencyjny swojej aplikacji. Numer ten jest potwierdzeniem, że aplikacja wpłynęła do PSFCU. Prosimy zapisać numer referencyjny. Termin składania podań przez studentów;w uczelni wyższych upływa z dniem 2 marca 2020 r.! Zwycięzcy programu zostaną powiadomieni pod koniec maja 2020 r. Wydrukowane i dostarczone podania za pomocą faxu, emaila, czy zostawione w jednym z oddziałów PSFCU nie będą uznane. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail lub skontaktować się z Działem Marketingu telefonicznie
zobacz wszystkie