Piątek, 24 maja 2019    Joanny, Zdenka, Zuzanny  
 
 
 
BIZNES - Business News

Nowe projekty w Sejmie przygotowane przez Klaster OKIP


01-29-2014
ostatnia aktualizacja 01-29-2014, 14:45

W dniu 24 stycznia 2014 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw z Parlamentarnym Zespołem ds. Polityki Klastrowej.Spotkanie robocze Klastra OKIPSpotkanie robocze Klastra OKIP

W spotkaniu w Sejmie uczestniczył Zarząd Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw - Prezes Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Agnieszka Frysiak i Wiceprezes Tomasz Leśniak, którzy omawiali plany Klastra m.in. z Bartłomiejem Bodio, Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.

Rozmowy dotyczyły współpracy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej przy realizacji wielu ważnych inicjatyw OKIP. Jednym z najważniejszych strategicznych obszarów działań OKIP jest ułatwienie rozwoju badań i innowacyjnych projektów bazujących na potrzebach i pomysłach zidentyfikowanych w strukturze klastrowej. Dążąc do realizacji stawianych przed sobą celów, Zarząd i członkowie OKIP podejmują się realizacji projektów, które istotnie wpłyną na rozwój wszystkich klastrów w Polsce, aby zbudować i napędzić silną, innowacyjną gospodarkę.

Podczas spotkania przedstawiciele OKIP konsultowali plany wielu bardzo znaczących i nowatorskich działań klastra. Z inicjatywy Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw zostanie otwarta pierwsza w Polsce Akademia Klasteringu. Jest to bardzo ważny i pionierski projekt, którego przebieg realizacji będzie z uwagą śledzony.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest również inicjatorem kontynuacji w naszym kraju prowadzenia benchmarkingu klastrów. Przeprowadzenie patronowanego przez OKIP projektu ma pozwolić na wyłonienie dobrych praktyk, opracowanie zaleceń i rekomendacji dotyczących wprowadzenia zmian lub wzmocnienia działań w zakresie poprawy konkurencyjności i innowacyjności podmiotów funkcjonujących w klastrach. Celem benchmarkingu jest usprawnienie funkcjonowania klastrów w Polsce.

W czerwcu 2014 roku odbędzie się II Kongres Klastrów w Sejmie RP, który pozwoli na kontynuację dyskusji dotyczącej kształtowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i czuwanie nad ukierunkowaniem jej na wsparcie klastrów. I Kongres z 3 czerwca 2013 roku, którego Koordynatorem Głównym był Bogdan Węgrzynek, Prezes Klastra OKIP, będący także Wiceprezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie, a którego współorganizatorem był także Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i odniósł prawdziwy sukces. Wnioski płynące z zeszłorocznego wydarzenia oraz wskazywane postulaty są obecnie uwzględniane przez decydentów przy tworzeniu przyszłościowych planów dotyczących właściwego zaprogramowania instrumentów wspierających przedsiębiorców funkcjonujących w klastrach.

Najbliższe plany i działania Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz współpraca i wsparcie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej pokazują, jak znacząco OKIP wyróżnia się na tle innych klastrów pod względem wpływu na kształtowanie podstaw rozwoju innowacyjności i konkurencyjności tworzonej we współpracy w strukturze klastrowej.

Anna Figiel
APP / Polska

 
  
 

BIZNES - Business News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU