Poniedziałek, 18 lutego 2019    Konstancji, Krystiana, Sylwany  
 
 
 
BIZNES - Business News

Konferencja „Obszary skutecznego stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia” w Szczecinie


06-19-2014
ostatnia aktualizacja 06-19-2014, 10:38

3 czerwca 2014 roku w Szczecinie odbyła się pierwsza w Polsce konferencja „Obszary skutecznego stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia”. Wydarzenie szczególne i bardzo interesujące dla wszystkich osób związanych z sektorem ochrony zdrowia.Konferencja „Obszary skutecznego stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia” w Szczecinie

Organizatorami konferencji był Instytut Mediacji in Media res oraz Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, wspólnie ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych. Partnerem wydarzenia był Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie. Patronat honorowy nad konferencją objęło m.in. Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja przeznaczona była dla osób kierujących jednostkami ochrony zdrowia z całego kraju. Przedstawione zostały na niej korzyści ze stosowania mediacji w jednostkach ochrony zdrowia. Prelegentami byli wybitni eksperci w zakresie stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w działalności jednostek ochrony zdrowia.

Krótkiej prelekcji pokazujące zalety stosowania nieznanych w Polsce metod mediacji w ochronie zdrowia oraz wprowadzenia do zagadnień konferencji dokonał dr Piotr Jakubik, Członek Zarządu Instytutu Mediacji, mediator od kilkunastu lat prowadzący w kraju i za granicą mediacje gospodarcze, pracownicze i rodzinne.

Na temat struktur klastrowych jako skutecznej platformowy wdrażania innowacji wypowiedziała się podczas swojego wystąpienia Agnieszka Frysiak, Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

Wykład poświęcony postawie pracowników ochrony zdrowia, psychologicznym aspektom w relacjach z pacjentami oraz istotnym zagadnieniom z zakresu komunikacji jako instrumentu zarządzania poprowadziła psycholog i coach mgr Barbara Dworakowska.

Na przykładzie realnych doświadczeń i przeprowadzonych mediacji przedstawione zostały korzyści odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej mediacji. Prawnik i mediator Marta Dubielis pokazała zalety procedury mediacji na różnych płaszczyznach sporów.

Dr Jakubik omówił aspekty sporów w miejscu pracy wraz z ich konsekwencjami. Jednocześnie przedstawił system regulacji problemów i sporów pracowniczych przez mediacje.

Prof. Michał Marczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wiceprezes Zarządu Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED przedstawił zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w szpitalu poprzez metodę czarnych punktów.

Współczesne rozwiązania zagadnień regulacji zobowiązań finansowych wobec dostawców dla szpitali oraz innych kontrahentów przy wykorzystaniu mediacji na koniec przybliżył ponownie dr Piotr Jakubik.

Anna Figiel
APP / Polska

 
  
 
 

BIZNES - Business News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU