Poniedziałek, 18 lutego 2019    Konstancji, Krystiana, Sylwany  
 
 
 
BIZNES - Business News

Klaster Geohomstil rozwija polską geologię i budownictwo


07-21-2014
ostatnia aktualizacja 07-21-2014, 15:49

W 2011 roku na Śląsku powstał klaster Geohomstil, który sukcesywnie wpływa na rozkwit regionu i branży, w której prowadzi działania. Klaster służy tworzeniu szczególnie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych w obszarach geoinżynierii, geologii i geofizyki oraz budownictwa szkieletowego. Inicjatywa dąży do rozwoju technologii i innowacji uczestników zrzeszenia poprzez dostarczanie wiedzy, stymulowanie współpracy firmy, instytucji oraz realizowanie wspólnych celów.Klaster Geohomstil rozwija polską geologię i budownictwo

Geohomstil skupia podmioty, w tym przedsiębiorstwa z sektora MSP, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. W klastrze działają zarówno młode i rozwijające się przedsiębiorstwa, jaki firmy z tradycją oraz wieloletnim doświadczeniem.

Klaster jest członkiem organizacji parasolowej klastrów Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Liderem Geohomstil jest firma Geocarbon z siedzibą w Katowicach. Od 3 lat klaster współpracuje z krajami afrykańskimi, prowadząc tam badania oraz realizując różnorodne i ważne projekty związane z geologią, budownictwem i innymi dziedzinami.

Celami klastra jest stworzenie i rozwijanie sieci współpracy w obszarze działania Geohomstil umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczestników klastra, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze działania klastra, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji podmiotów klastra w celu efektywnego wykorzystania zarówno istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Geohomstil ułatwia dostęp do wykwalifikowanych zasobów ludzkich i nie tylko, a także prezentuje się jako innowacyjny i atrakcyjny ośrodka.

Firmy dołączające do klastra mają możliwość uczestniczenia we wspólnych krajowych i międzynarodowych projektów inwestycyjnych, transferu technologii, uzyskanie pomocy w pozyskaniu środków inwestycyjnych oraz opiekę prawną.

Anna Figiel
APP / Polska

 
  
 
 

BIZNES - Business News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU