KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek 23, Styczeń 2020   I   Fernandy, Jana, Rajmundy
BIZNES > Wiadomości

Inwestycje Amerykanów w Polsce

    08 Luty, 2018

Fot. Tymon Markowski/MSZ

Wiceminister Marek Magierowski w czasie spotkania zorganizowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (AmCham) powiedział: Inwestycje i zaangażowanie licznych firm amerykańskich silnie wpłynęły na proces odbudowy potencjału i międzynarodowej pozycji Polski

AmCham zrzesza największych przedsiębiorców amerykańskich działających w naszym kraju i koncentruje się na budowie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego w Polsce i promocji naszego kraju na rynku Stanów Zjednoczonych.


W wystąpieniu do zgromadzonych gości, wiceminister spraw zagranicznych podkreślił znaczenie strategicznego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zbudowanego z powodzeniem na przestrzeni ostatnich dekad, stanowiącego obecnie istotny składnik transatlantyckiej wspólnoty. Szczególnie zwrócił uwagę na gospodarczy wymiar naszych relacji. - Doceniamy znaczenie amerykańskich inwestycji oraz towarzyszącego im doświadczenia i wiedzy dla wzrostu gospodarczego naszego kraju – podkreślił.


Odnosząc się do pozytywnych rezultatów zaangażowania amerykańskich firm w Polsce, które wyrażają się m.in. w postaci 220 tys. miejsc pracy, wiceminister Marek Magierowski wskazał na obszary energii oraz innowacji, które niosą z sobą ogromne możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

W sferze energii i bezpieczeństwa energetycznego wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie amerykańskiego zaangażowania w procesie dywersyfikacji dostaw surowców, m.in. w drodze importu LNG z USA oraz współpracy firm w rozwijaniu nowych czystych technologii produkcji energii.


Spotkanie było także okazją do szerszej debaty na temat dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską, Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi, a także umacniania wizerunku i promocji Polski w Stanach Zjednoczonych.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ
718 - 279 - 4969